Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
ΕλλάδαΛογαριασμοί ρεύματος: Ταυτοποίηση καταναλωτών μέσω κινητού ή Εφορίας για τη μηνιαία καταμέτρηση

Λογαριασμοί ρεύματος: Ταυτοποίηση καταναλωτών μέσω κινητού ή Εφορίας για τη μηνιαία καταμέτρηση

Η ΔΕΗ εισηγείται την απευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνει η σωστή καταγραφή των καταναλατών στη βάση δεδομένων.

Την ταυτοποίηση των καταναλωτών ρεύματος, βασική παράμετρος που θα διευκολύνει τη μετάβαση από την τετραμηνιαία καταμέτρηση στη μηναία, έργο που είναι σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος Ιουλίου, μέσω κινητού τηλεφώνου έχει ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στην εισήγησή του προς Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την τροποποίηση του «Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων».

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με το ienergia.gr, στο πλαίσιο της ίδιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ, προτείνει απ΄ ευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρισμού με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή με τη βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ αφού πρώτα γίνει η διασύνδεση του Διαχειριστή με την ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναφορικά με το θέμα της επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών με επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ, ζητά να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης των προμηθευτών στα επικαιροποιημένα στοιχεία πελατών που θα τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης της διασύνδεσης της βάσης δεδομένων του με τη βάση της ΑΑΔΕ. Εναλλακτικά ζητά τη διασύνδεση των προμηθευτών απ’ ευθείας με τη βάση δεδομένων της ανεξάρτητης Αρχής.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ στην εισήγησή του για το νέο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων έχει ζητήσει να προβλέπεται η διαδικασία δηλώσεων (με έμφαση στις δηλώσεις εκπροσώπησης και παύσης εκπροσώπησης) των προμηθευτών τη ρητή υποχρέωση του εκάστοτε προμηθευτή να δηλώνει στον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου πελάτη.

Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ενημέρωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τον αριθμό κινητού του πελάτη, η ΔΕΗ στη επιστολή της επισημαίνει ότι ενώ κατ’ αρχήν το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, η υποχρέωση ενημέρωσης για το κινητό του συμβεβλημένου πελάτη στη Δήλωση Εκπροσώπησης και στη Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης, χρειάζεται επιπλέον διευκρινίσεις ενώ θεωρεί ότι ο εκάστοτε πάροχος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη ορθότητα ή την αλλαγή του αριθμούς κινητού του πελάτη, ούτε είναι δυνατόν να κάνει έλεγχο και επιβεβαίωση.

Παράλληλα η ΔΕΗ κάνει ειδική αναφορά στις ακαταμέτρητες παροχές για μεγάλο διάστημα ενώ θεωρεί απαραίτητο να οριστεί ότι σε περίπτωση αδυναμίας συλλογής πραγματικής ένδειξης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η παρεχόμενη εκτίμηση μετρήσεων από τον Διαχειριστή να θεωρείται πιστοποιημένο δεδομένο μέτρησης και ζητά να γίνει σχετική τροποποίηση στο εγχειρίδιο μετρήσεων. Ειδικότερα, η εταιρεία ζητά:

Να προβλεφθεί η δημοσίευση από τον Διαχειριστή των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης, προκειμένου να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και αντιπροσωπευτικό καταναλωτικό προφίλ προς τους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές.
Οι παροχές για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση, όπως οι ακαταμέτρητες παροχές για διάστημα άνω των 18 μηνών κλπ, να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην τηλεμέτρηση.

Με τη θέσπιση της μηνιαίας καταμέτρησης είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η παρ.7 του άρθρου 8 για τη συλλογή μετρήσεων μη τηλεμετρούμενων μετρητών, ώστε η δυνατότητα παροχής ενδείξεων από τους χρήστες ή τους προμηθευτές να καλύπτει διάστημα ενός έτους, όπως αυτό εξασφαλίζεται με την υφιστάμενη δυνατότητα των 3 διαδοχικών καταμετρήσεων στο πλαίσιο της τετραμηνιαίας καταμέτρησης.

Τα πιο σημαντικά