Η πρώην σύζυγος του άντρα μου έχει σχέση και τον φέρνει σπίτι. Μπορούν να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα;

8 Σεπτεμβρίου, 2022 6:09 ΜΜ
More videos

Γεια σας. Ο σύζυγος μου με τον οποίο έχουμε ένα μωρό υπήρξε παντρεμένος και έχει άλλα 3 παιδάκια με την πρώην σύζυγο.

Στο διαζύγιο που υπέγραψαν, υπάρχει όρος ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται να επισκέπτεται ή να μένει στο σπίτι των παιδιών (το οποίο είναι δικό του και έχει παραχωρηθεί στα παιδιά) κάποιος ο οποίος δεν είναι συγγενής έως και Β’βαθμου.

Η πρώην σύζυγος έχει κάποια σχέση και μάθαμε ότι στο σπίτι μένει κρυφά ο σύντροφος της και ότι του έχει δώσει και κλειδιά.

Επίσης,ότι κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με αυτόν αλλά και ενα από τα παιδιά ηλικίας 3 ετών. Μπορούν να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μην μπορεί να ξαναπάει εκεί ο συγκεκριμένος;Ή τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;

Ευχαριστώ πολύ.

Απαντά η δικηγόρος, κυρία Παναγιώτα Λουκάκου

Σύμφωνα με την ΑΚ 1441, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν 4800/2021, οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση να λύσουν το γάμο τους, εφόσον βέβαια εν συνεχεία συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου πράξη με την οποία να βεβαιώνεται η λύση του γάμου ( συναινετικό διαζύγιο).

Σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, οι γονείς υποχρεούνται να ρυθμίσουν το ζήτημα της γονικής μέριμνας και ιδίως την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής και την διατροφή τους, το πρόσωπο του γονέα με τον οποίο θα διαμένουν και την επικοινωνία που θα έχουν με τον έτερο γονέα.  Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ισχύει για τουλάχιστον 2 έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως  εκτός εάν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου ότι δεν επιθυμεί την παράταση της. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 1511 κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Στο βέλτιστο συμφέρον πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκηση της.

Συγχρόνως όμως η σχέση που συνδέει τον σύζυγο που παραχωρεί την κατοικία   και εκείνον που χρησιμοποιεί το ακίνητο, είναι σύμβαση χρησιδανείου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο ΑΚ 810, σύμφωνα με το οποίο, ο ένας από τους συμβαλλόμενους (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα κατά τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση του χρησιδανείου προβλέπεται στο άρθρο ΑΚ 815, ότι ο χρησάμενος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση διαφορετική από τη συμφωνημένη, ούτε να παραχωρήσει, χωρίς άδεια του χρήστη, τη χρήση του πράγματος σε τρίτον. Τέλος στο άρθρο ΑΚ 817 προβλέπεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα να απαιτήσει το πράγμα και πριν τη λήξη της σύμβασης, αν ο χρησάμενος το χρησιμοποιεί αντίθετα από τους όρους της σύμβασης, όπως  αν  το παραχώρησε χωρίς δικαίωμα σε τρίτον.

Στην προκειμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος όρος, όπως έχει διατυπωθεί στη συμφωνία των συζύγων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σκοπό έχει να επηρεάζει στο μέλλον την προσωπική ζωή της μητέρας, με την οποία διαμένουν τα παιδιά από τον πρώτο γάμο, καθώς και ότι  περιορίζει αδικαιολόγητα την σφαίρα της προσωπικής της ζωής, η οποία αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας, καθώς στόχος κάθε συζύγου που λαμβάνει διαζύγιο είναι να συνεχίσει τη ζωή του, χωρίς να λογοδοτεί ή να εξαρτάται από την γνώμη του άλλου. Κατά την ΑΚ 178 και ΑΚ 179 δικαιοπραξία που είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη είναι άκυρη, ιδίως δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία ενός προσώπου. Συγχρόνως η σχέση που συνδέει το σύζυγο σας, κύριο του ακινήτου και  την πρώην σύζυγο του, η οποία κάνει χρήση του ακινήτου ως κατοικία της ιδίας και των ανήλικων παιδιών τους, είναι σύμβαση χρησιδανείου και επομένως θα μπορούσε ο σύζυγος σας να θεωρήσει ότι παραβιάστηκαν οι όροι του χρησιδανείου  και να ζητήσει από την πρώην σύζυγο του , να σταματήσει την αντίθετη με τη συμφωνία τους χρήση και σε περίπτωση που εκείνη αρνηθεί να συμμορφωθεί,να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου.  Επίσης μπορεί να δηλώσει   προς  την πρώην σύζυγο του,  ότι δεν επιθυμεί την παράταση της συμφωνίας, σύμφωνα με τη διάταξη ΑΚ 1441  περί  συναινετικού διαζυγίου.

Τα παραπάνω δικαιώματα δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με το γεγονός που αναφέρετε, δηλαδή τη συνύπαρξη του τρίτου προσώπου στο ίδιο κρεββάτι με κάποιο από τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που είναι αντίθετο με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και γεννά αμφιβολίες για τη σωστή άσκηση της επιμέλειας εκ μέρους της μητέρας. Σε κάθε περίπτωση ο πρώην σύζυγος  έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα του  με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και το Δικαστήριο είναι εκείνο το οποίο θα κρίνει αναφορικά με το συγκεκριμένο όρο της μεταξύ των συζύγων συμφωνίας,  εάν  αυτός είναι άκυρος και καταχρηστικός ή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν το χρησιδάνειο.

Πηγή: singleparent.gr