Φωτογραφίες και βίντεο από τον χθεσινό μεγάλο σεισμό στη Ζάκυνθο

26 Οκτωβρίου, 2018 1:54 ΜΜ
More videos

Η γη άνοιξε, τοίχοι έπεσαν, μαγαζιά έγιναν άνω κάτω αφού τα προϊόντα έφυγαν από τα ράφια.

Ο σεισμός των 6,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, άφησε πίσω του πληγωμένη την πανέμορφη Ζάκυνθο.

Δείτε φωτογραφικό υλικό, από το πρωινό που ξημέρωσε:

Éó÷õñüò óåéóìüò 6,6 ñß÷ôåñ óôïí õðïèáëÜóóéï ÷þñï áíïéêôá ôçò Æáêýíèïõ ôá îçìåñþìáôá, ÐáñáóêåõÞ 26 Ïêôùâñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÇÌÅÑÁ ÆÁÊÕÍÈÏÕ)