Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024
ΕλλάδαΑκαθάριστα Οικόπεδα: Πότε τελειώνει η νέα προθεσμία - Βήμα βήμα η δήλωση...

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Πότε τελειώνει η νέα προθεσμία – Βήμα βήμα η δήλωση στην πλατφόρμα

Tο βασικό είναι οι πολίτες να έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και να το συντηρούν καθαρό. Οι δηλώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα τελειώνουν.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι πολίτες να υποβάλουν δήλωση για τα ακαθάριστα οικόπεδα και να αποφύγουν πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ. Η διαδικασία δεν είναι πάντα απλή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας akatharista.apps.gov.gr.

Το βασικό είναι οι πολίτες να έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και να το συντηρούν καθαρό.

Χρήστες της εφαρμογής ψηφιακής δήλωσης είναι: α) φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται: i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Για την υποβολή της δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή τις συντεταγμένες του οικοπέδου εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που το Κτηματολόγιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία (δηλαδή η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή είναι υπό ανάρτηση).

Συγκεκριμένα, για να εισαχθεί μία δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Υποβολή Δήλωσης». Ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει εάν είναι α) ιδιοκτήτης ή β) επικαρπωτής / μισθωτής / υπομισθωτής ενώ στο πεδίο επιλογής ιδιότητας, εάν το οικόπεδο διαθέτει ΚΑΕΚ που βρίσκεται σε ανάρτηση, τότε πρέπει να εισαχθεί ο ΚΑΕΚ και να επιλεγεί το κουμπί «Αναζήτηση». Για την εύρεση του ΚΑΕΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ψηφιακή υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Αν ο ΚΑΕΚ είναι έγκυρος, η ψηφιακή υπηρεσία θα συμπληρώσει αυτόματα τα στοιχεία του οικοπέδου. Διαφορετικά, εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που το Κτηματολόγιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία (δηλαδή η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή είναι υπό ανάρ-τηση), τότε ο ενδιαφερόμενος επιλέγει Συντεταγμένες (πρότυπο ΕΓΣΑ’87).

Εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που το Κτηματολόγιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία (δηλαδή η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή είναι υπό ανάρτηση), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισάγουν τις συντεταγμένες, Χ και Υ (πρότυπο ΕΓΣΑ’87) ενός σημείου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια πατούν «Αναζήτηση». Στον τομέα «Εισαγωγή Συντεταγμένων – Μήνυμα», θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «Οι συντεταγμένες που εισάγατε ανήκουν σε οικόπεδο που δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το μήνυμα αυτό είναι απλά ενημερωτικό και σημαίνει ότι τα υπόλοιπα στοιχεία του οικοπέδου (Νομός, Δήμος κλπ.) δεν μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και για αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο.

Στο πεδίο «Εισαγωγή Συντεταγμένων και στοιχείων οικοπέδου», εάν η δήλωση καθαρισμού αφορά όλο το οικόπεδο τότε στο πεδίο «Η Δήλωση αφορά» επιλέγετε Όλο το οικόπεδο. Διαφορετικά, επιλέγετε Κάθετες ιδιοκτησίες όπου θα πρέπει να εισάγετε τις κάθετες ιδιοκτησίες σας.

Στο επόμενο βήμα, Στοιχεία Δηλούντος, συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία λείπουν μπορεί να τα εισάγει ο ίδιος.

Στο επόμενο, δηλαδή το τρίτο βήμα, ο υπόχρεος δηλώνει τις ενέργειες πυρασφάλειας που έχει εκτελέσει. Θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις ενέργειες πυρασφάλειας επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στο κείμενο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι προέβην ….» καθώς η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξει «Υποβολή» προκειμένου να εμφανιστεί οθόνη επιτυχούς υποβολής με τον κωδικό της δήλωσης.

Ταυτόχρονα με την επιτυχή υποβολή, η δήλωση αφού λάβει ηλεκτρονική σφραγίδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη. Κάθε έτος επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο δήλωσης ανά οικόπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα, την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και την μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού και εύφλεκτων υλικών.

Τα πιο σημαντικά