Φωτογραφίες από ανθρώπους που δεν… πατάνε πάνω στη γη!

Φεβρουάριος 7, 2015 1:13 ΠΜ
More videos

Πέρα από κάθε λογική

Η φωτογραφική συλλογή ακολουθεί περιλαμβάνει στιγμές και καταστάσεις από ανθρώπους που είναι αλλού γι’ αλλού…