Δένδρο μεγάλωσε μέσα σε στύλο πινακίδας του ορίου ταχύτητας!

Νοέμβριος 8, 2014 3:43 ΜΜ
More videos

Τελικά η φύση βρίσκει πάντα τρόπο να υπάρχει ανάμεσα μας!