Χαμός στα σχολεία με τις ενδοσχολικές εξετάσεις – Έπεσε πανελλαδικά η Τράπεζα Θεμάτων

29 Μαΐου, 20232:19 ΜΜ

Σύμφωνα με πληροφορίες του  έπεσε πανελλαδικά η τράπεζα θεμάτων – Προς το παρόν μπλοκαρισμένες οι εξετάσεις στα Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας «τρέχει» να επιλύσει τα προβλήματα που προέκυψαν με την κλήρωση της Τράπεζας Θεμάτων για τις ενδοσχολικές εξετάσεις 2023 .

Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της χώρας δεν μπορούν να μπουν στην Τράπεζα Θεμάτων για να κληρώσουν και να αντλήσουν τα θέματα.

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/- ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). β) Επιλογή: «Τρέχουσα εξεταστική περίοδος (Μαΐου-Ιουνίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023)», «Τάξη» και «Μάθημα». γ) Επιλογή: «Κλήρωση»: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα. δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/- ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ.

google news Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Τι λες τώρα; στο Google News