Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
ΕλλάδαΑυξάνεται και η εθνική σύνταξη στα 411 ευρώ

Αυξάνεται και η εθνική σύνταξη στα 411 ευρώ

Αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 411 ευρώ (από 384 ευρώ, που ορίστηκε το 2016) και κατώτατη σύνταξη μαζί με την ανταποδοτική στα 452 ευρώ, φέρνουν οι αυξήσεις του 2023 στις αποδοχές των συνταξιούχων.

Κερδισμένοι από την πρώτη αύξηση που θα δοθεί στο ποσό της εθνικής σύνταξης με το ξεπάγωμα των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων θα είναι κυρίως 1.108.662 χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις (εθνική και ανταποδοτική) ως 700 ευρώ.

Οι περισσότεροι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη γήρατος και μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους βάσει του νόμου 4387/2016 παίρνουν είτε ολόκληρη την εθνική σύνταξη με 384 ευρώ, εφόσον έχουν πάνω από 20 έτη ασφάλισης, είτε μικρότερο ποσό εφόσον έχουν λιγότερα έτη, με κατώτατο όριο τα 346 ευρώ για τα 15 έτη ασφάλισης.

Στα 411 ευρώ η εθνική σύνταξη από το 2023

Με την αύξηση που έχει δρομολογηθεί από 1ης/1/2023 η εθνική σύνταξη λόγω γήρατος (πλήρες ποσό) με 20ετία αναμένεται να περάσει πάνω από τα 400 ευρώ και να διαμορφωθεί στα 411 ευρώ, ενώ για τα 15 έτη θα αυξηθεί στα 370 ευρώ.

Η αύξηση του 2023, όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020, είναι συνδυασμός του πληθωρισμού και της ανάπτυξης του 2022. Με τα ως τώρα δεδομένα από την εξέλιξη των δυο μεγεθών, ο μέσος πληθωρισμός είναι στο 9,2% και η ανάπτυξη αναμένεται πάνω από 4%. Ο νόμος προβλέπει ότι το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, δηλαδή της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής, θα είναι ίσο με το ήμισυ του αθροίσματος πληθωρισμού και ανάπτυξης (πληθωρισμός+ανάπτυξη διά 2). Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, δηλαδή, η αύξηση που προκύπτει είναι στο 6,6% (9,2+4/2=6,6). Αν δεν μεταβληθούν τα στοιχεία πληθωρισμού και ανάπτυξης, τότε με ένα 6,6% αύξησης η εθνική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 409 ευρώ. Αν διαφοροποιηθούν ελάχιστα (π.χ. με ένα ποσοστό ανάπτυξης στο 4,4% και πληθωρισμό στο 9,6%) η αύξηση θα φτάσει στο 7% και η εθνική σύνταξη αναμένεται να διαμορφωθεί στα 411 ευρώ για την 20ετία και 370 ευρώ για τη 15ετία.

62ffb1bc42b8e

Αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 411 ευρώ (από 384 ευρώ, που ορίστηκε το 2016) και κατώτατη σύνταξη μαζί με την ανταποδοτική στα 452 ευρώ, φέρνουν οι αυξήσεις του 2023 στις αποδοχές των συνταξιούχων / Pexels

Ανάλογη αύξηση θα πάρει και η εθνική σύνταξη για τις άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Ειδικότερα τα σημερινά ποσά εθνικής σύνταξης λόγω θανάτου (με καθεστώς πλήρους σύνταξης) είναι 384 ευρώ με κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ, ενώ για αναπηρία είναι 288 ευρώ με ποσοστό πάθησης από 67% έως και 79,99, και 192 ευρώ για αναπηρία 50% έως και 66,99%. Στους συνταξιούχους αναπηρίας με 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό (384 ευρώ) όπως και σε ειδικές κατηγορίες (τυφλοί, παραπληγικοί κ.ά.).

Με αύξηση 7% το 2023 το ποσό εθνικής σύνταξης λόγω θανάτου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 411 ευρώ, με το κατώτατο όριο στα 385 ευρώ και για τις αναπηρικές σε 308 ευρώ (με αναπηρία 67% ως 79,99%) και 205 ευρώ (με αναπηρία κάτω από 67%).

Τι κερδίζουν οι νέοι συνταξιούχοι

Τα δεδομένα αλλάζουν και για τους νέους συνταξιούχους που βγαίνουν με χαμηλές αποδοχές και με λίγα χρόνια ασφάλισης, καθώς η σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική) για όσους έχουν πάνω από 20 έτη θα σπάσει το όριο των 500 ευρώ, ενώ το κατώτατο ποσό για τη 15ετία θα διαμορφωθεί στα 452 ευρώ.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους η εθνική αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι στο σύνολο της σύνταξης, ενώ το δεύτερο σκέλος αυτό της ανταποδοτικής σύνταξης είναι μικρότερο, καθώς υπολογίζεται με χαμηλούς συντελεστές αναπλήρωσης όσο λιγότερα είναι τα χρόνια ασφάλισης.Τα πιο σημαντικά