Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
ΕλλάδαΞεχάστε την παλιά φωτοτυπiα ταuτότητας: Σε 1 μόλις λεπτό στο gоv waΙΙet

Ξεχάστε την παλιά φωτοτυπiα ταuτότητας: Σε 1 μόλις λεπτό στο gоv waΙΙet

Την παραδοσιακή φωτοτυπία ταυτότητας έχει αντικαταστήσει το αντίγραφο ψηφιακής ταυτότητας, που μπορείς να βρεις στο λεπτό στο govgr wallet.

Πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρέχεις για φωτοτυπία ταυτότητας. Και αυτό γιατί στην εφαρμογή gov.gr wallet μπορείς το αντίγραφο ψηφιακής ταυτότητας.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό έγγραφο σε μορφή PDF που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά που υπάρχουν στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.).

Περιλαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR, έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του Δ.Α.Τ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται φωτοτυπία του.

Για να το βρεις, δεν έχεις παρά να ανοίξεις την εφαρμογή του gov.gr wallet. Πηγαίνεις στην ταυτότητά σου και πιέζεις πάνω. Επιλέγεις αντίγραφο και η… φωτοτυπία είναι έτοιμη.

Δείτε την φωτογραφία με το πως είναι το αντίγραφο:

id

Τα πιο σημαντικά