Τον Σεπτέμβριο θα ιδρυθεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα

18 Ιουνίου, 2017 3:18 ΠΜ
More videos

Την υποστήριξη του προς την Ελλάδα για τη δρομολόγηση μιας «ολιστικής στρατηγικής ενίσχυσης της ανάπτυξης» που θα έχει ως κεντρικό πυλώνα μια Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέσχε χθες το Eurogroup.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ευρωομάδας, το Eurogroup προσκαλεί την Ελλάδα μαζί με τους θεσμούς να εξελίξουν και να στηρίξουν ως το τέλος του έτους μια ολιστική στρατηγική ενίσχυσης της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στο επενδυτικό κλίμα.

«Το Eurogroup στηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να εργαστούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στη δημιουργία μιας Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα συντονίζει την εφαρμογή των δραστηριοτήτων προώθησης και ανάπτυξης», σημειώνεται σχετικά.

Διευκρινίζεται δε πως πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω επιλογές για την ενεργοποίηση επιπρόσθετων πόρων από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Να σημειωθεί πάντως πως δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται μια πρωτοβουλία για Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2013 με τη σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (IfG), το οποίο είχε ως σκοπό να παρασχεθεί στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις η απαιτούμενη ρευστότητα μέσω ευέλικτων δανείων χαμηλού κόστους.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου ήταν ισχυρή καθώς συγκέντρωσε 350 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, 100 εκατ. ευρώ από τη Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW, 50 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 30 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και 30 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Ωνάση. Από αυτά, 200 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στο πρώτο υπό-ταμείο που λειτούργησε το «IfG – Greek SME finance SA» για δανειακά κεφάλαια (χρηματοδότηση) μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αποτελεί ερωτηματικό το εάν η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δομών και κυρίως της επιτυχημένης δουλειάς που έχει γίνει ήδη σε σχέση με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ή θα αποτελέσει κάτι εντελώς νέο.

Τι αναφέρει η Αντιπροεδρία

Με αφορμή την τελευταία απόφαση του Eurogroup σύμφωνα με την οποία οι θεσμοί θα στηρίξουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης ανέφερε τα εξής:

  • Η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ειδικού σκοπού ήταν μια από τις κύριες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ το χρονικό διάστημα πριν το 2015 και φυσικά μία από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015. Επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν και είναι να καλυφθεί το σημαντικό κενό που παρατηρείται τόσο στην χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- λόγω της αδυναμίας των συστημικών τραπεζών να συνδράμουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας- όσο και στην ανάγκη αναπτυξιακού σχεδιασμού και χρηματοδότησης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης η οποία επεξεργάστηκε διάφορα σενάρια ίδρυσης εναλλακτικού χρηματοδοτικού φορέα. Στο πλαίσιο αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε, στις 16 Απριλίου 2015, το σχεδιασμό για την ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με την ένταξη σε αυτήν κρατικών Φορέων με χρηματοδοτικές λειτουργίες.
  • Η άρνηση, αρχικά, των Θεσμών να δεχτούν το κυβερνητικό σχέδιο, παρά την αναγνώριση, από μέρος αυτών, της ανάγκης για ύπαρξη και λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα οδήγησε στη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί η αρχική απόφαση για ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Μάλιστα πρόσφατα σε ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης, στις 27 Απριλίου 2017, σε συνέδριο με θέμα: «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», είχε επισημάνει πως η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας σε καμία περίπτωση δεν έχει εγκαταλειφθεί, απλώς έχει ανασταλεί, προσθέτοντας ότι το χρηματοδοτικό κενό των 3,5-4 δισ. ευρώ που καταγράφεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να καλυφθεί σε έναν βαθμό από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
  • Η ρητή αναγνώριση από τους Θεσμούς της σημασίας που έχει για τη χώρα μας και την ανάκαμψη της οικονομίας η ύπαρξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τελευταία απόφαση του Eurogroup, αποτελεί αναμφισβήτητα μια δικαίωση για την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι η ίδρυση και η λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας απαιτείται να έχει την ευρεία δυνατή αποδοχή από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας, καθώς ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας και δράσης της είναι μεσομακροπρόθεσμος και δεν αφορά την θητεία μιας κυβέρνησης και μόνο.
  • Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση του σχεδίου της για ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό το Kυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) έχει ήδη συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης το απόγευμα της Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κρατικών στελεχών και με θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύσσουν δημόσιοι φορείς (Τ.Π. & Δανείων, ΕΤΕΑΝ, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Επενδύσεων, Πράσινο Ταμείο, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κλπ). Επίσης, θα επισημανθούν χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

[cnn]