Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
ΕλλάδαΤο «άγνωστο» επίδομα για 3 μήνες από τη ΔΥΠΑ που λίγοι γνωρίζουν:...

Το «άγνωστο» επίδομα για 3 μήνες από τη ΔΥΠΑ που λίγοι γνωρίζουν: Έτσι το παίρνεις, μάθε αν το δικαιούσαι

Επίδομα λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη για τρεις μήνες δίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφορά στην καταβολή σε εργαζόμενους ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση απόφασης που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του επιδόματος είναι τα εξής:

  • Αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
  • Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης
  • Ταυτοποιητικό έγγραφο
  • Πιστοποιητικά δικαστηρίων
  • Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Άδεια διαμονής (υπό προϋπόθεση).

Τα πιο σημαντικά