ΤΕΣΤ: Πόσο καλά γνωρίζετε τους νομούς της Ελλάδας;

1 Φεβρουαρίου, 2017 6:11 ΜΜ
More videos

Μέχρι το 2010 σε κάθε νομό αντιστοιχούσε ένας δευτεροβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (νομαρχία), με εξαίρεση την Αττική. Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης του  οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν (με μετονομασία ή διάσπαση) από τις περιφερειακές ενότητες.

Σε αυτό το τεστ καλείστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τους νομούς της Ελλάδα. Στο τεστ αυτό συμπερλιβάνεται και μια ερώτηση για το Άγιον όρος που δεν αναγνωρίζετε επίσης ως νομός αλλά ορίζεται ως «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» ευρισκόμενη εντός της χώρας, αλλά υπαγόμενη σε ειδικό καθεστώς.

Ακολουθήστε μας στο facebook: