ΤΕΣΤ: Πόσο εύκολα τα μάτια σας μπορούν να σας προδώσουν;

4 Νοεμβρίου, 2016 6:03 ΜΜ
More videos

Η όραση και η επεξεργασία της στον εγκέφαλο στηρίζεται στην αποτύπωση του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και την ευθύγραμμη πορεία του φωτός.

Υπάρχουν πολλές οφθαλμαπάτες, οι οποίες αφορούν όμοια σχήματα, αδυναμίες του προοπτικού σχεδίου, υιοθέτηση των χρωμάτων του περιβάλλοντος, μοτίβα, γρήγορη εναλλαγή σχεδίων, αλλαγή μέσου διάδοσης του φωτός και άλλα.

Σε αυτό το τεστ θα δούμε έντεκα από τις πιο πρόσφατες οφθαλμαπάτες που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον εγκέφαλο μας παρά τα μάτια μας για να τις δούμε σωστά.

Κάντε το τεστ:

Ακολουθήστε μας στο facebook: