ΤΕΣΤ: Πόσo καλοί είστε στην ορθογραφία;

22 Νοεμβρίου, 2016 6:25 ΜΜ
More videos

Με τον όρο ορθογραφία ονομάζουμε το σύνολο των κανόνων που αφορούν τη γραπτή απεικόνιση των λέξεων μιας γλώσσας. Η ορθογραφία, αν και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση αποτελεί σύμβαση και όχι εγγενές χαρακτηριστικό της γλώσσας.

Μεγάλη επίδραση στην παγίωση των κανόνων της ορθογραφίας σε πολλές γλώσσες είχε η ανακάλυψη της τυπογραφίας. Η ορθογραφία παραδοσιακά καθυστερεί σε σχέση με τη ζωντανή γλώσσα.

Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια στις λέξεις και στις έννοιες ας δοκιμάσουμε όμως τις γνώσεις μας στην ορθογραφία  σε αυτές τις δύσκολες ελληνικές λέξεις.