ΤΕΣΤ: Μπορείτε να βρείτε τις χώρες μόνο από την σημαία τους;

24 Μαρτίου, 2017 5:26 ΠΜ
More videos

Κάθε χώρα έχει μια σημαία στην οποία τα χρώματα και τα σύμβολα που έχει επιλέξει δεν είναι τυχαία αλλά έρχονται να εκφράσουν ιδέες, ιστορικά γεγονότα, πεποιθήσεις- κυρίως θρησκευτικές- ή να εξυμνήσει κατορθώματα και φυσικές ομορφιές.

Σε αυτό το τεστ καλείστε να βρείτε τις χώρες μόνο από την σημαία τους.