ΤΕΣΤ: Μπορείτε να βρείτε τι σημαίνουν αυτές οι αρχαίες ελληνικές φράσεις;

7 Μαρτίου, 2017 4:37 ΜΜ
More videos

Τα Αρχαία Ελληνικά είναι η ανώτερη γλώσσα που έχει επινοηθεί από την ανθρωπότητα. Επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι τα Αρχαία Ελληνικά επαναπρογραμματίζουν τον εγκέφαλο και μπορούν ακόμη να θεραπεύσουν ανθρώπους με γλωσσικές παθήσεις.

Σε αυτό το τεστ θα ενεργοποιήσετε τον εγκέφαλο σας βρίσκοντας την σωστή ερμηνεία μερικών Αρχαίων εκφράσεων στα νέα ελληνικά.