ΤΕΣΤ: Μπορείτε να βρείτε σωστά όλα τα σκεύη μαγειρικής;

22 Απριλίου, 2017 6:53 ΠΜ
More videos

Η μαγειρική σήμερα είναι μια επιστήμη που αριθμεί εκατοντάδες εργαλεία και σκεύη μαγειρικής για εξοικονόμηση του χρόνου μας αλλά και για ειδικές περιπτώσεις μαγειρέματος.

Σε αυτό το διασκεδαστικό καλείστε να απαντήσετε 12 ερωτήσεις που έχουν να κάνουμε με σκεύη και εργαλεία μαγειρικής.