Σεβασμός στους καθηγητές αλλιώς… τιμωρία φέρνει ο νέος κανονισμός των σχολείων

10 Φεβρουαρίου, 2021 11:16 ΠΜ
More videos

Το νέο ΦΕΚ εισάγει τιμωρίες στα σχολικά παραπτώματα, απαγορεύει την αργοπορία των μαθητών και προλαμβάνει φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο νέος κανονισμός για τα σχολεία ορίζει τα εξής

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
Προωθείται η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο ενώ σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές πρέπει να περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τονίζεται ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και
των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού, προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων με διακριτούς ωστόσο ρόλους.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου
προωθείται η καλλιέργεια του αισθήματος της ευθύνης μεσα απο τη διατήρηση καθαρών χώρων στα σχολεία ενώ τυχόν φθορές και ζημιές που προκάλεσαν οι μαθητές βαραίνουν τους ίδιους προκειμένου να αποκατασταθούν.

Ακολουθήστε μας στο facebook: