Σεβασμός στους καθηγητές αλλιώς… τιμωρία φέρνει ο νέος κανονισμός των σχολείων

10 Φεβρουαρίου, 2021 11:16 ΠΜ
More videos

Το νέο ΦΕΚ εισάγει τιμωρίες στα σχολικά παραπτώματα, απαγορεύει την αργοπορία των μαθητών και προλαμβάνει φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο νέος κανονισμός για τα σχολεία ορίζει τα εξής

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
Προωθείται η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο ενώ σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές πρέπει να περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τονίζεται ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και
των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού, προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων με διακριτούς ωστόσο ρόλους.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου
προωθείται η καλλιέργεια του αισθήματος της ευθύνης μεσα απο τη διατήρηση καθαρών χώρων στα σχολεία ενώ τυχόν φθορές και ζημιές που προκάλεσαν οι μαθητές βαραίνουν τους ίδιους προκειμένου να αποκατασταθούν.