Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
ΕλλάδαΣε πελάγn ευτυχiας γιαγιάδες & παππούδες: 500 εuρώ το μήνα για να...

Σε πελάγn ευτυχiας γιαγιάδες & παππούδες: 500 εuρώ το μήνα για να προσέχουν τα εγγόνια τους, πως θα πάρετε τα λeφτά

Γιαγιάδες και παππούδες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Νταντάδες της γειτονιάς” και να προσέχουν τα εγγόνια τους, λαμβάνοντας το ποσό των 500 ευρώ.

Ειδικότερα, με μία απλή αίτηση μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» συγγενείς, που φροντίζουν ήδη ή επιθυμούν να φροντίσουν τα παιδιάτων συγγενών τους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη και η Υφυπουργός, Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, αύξησαν το voucher στα 500 ευρώ, ενώ πληροφορίες του Dnews κάνουν λόγο ότι έχουν ήδη υπογραφεί τα πρώτα ιδιωτικά συμφωνητικά.

Εφόσον οι γιαγιάδες ή οι παππούδες είναι συνταξιούχοι, θα πρέπει να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, καθώς ισχύουν όσα προβλέπονται για την εργασία των συνταξιούχων.

Κάθε νταντά επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες στον ίδιο τόπο και χρόνο:

α) μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους,

β) μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Την αίτηση στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr μπορούν να καταθέσουν επιμελητές και επιμελήτριες, καθώς και γονείς που αναζητούν ένα πρόσωπο για να τους βοηθήσει στη φροντίδα του παιδιού τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν γιαγιάδες και παππούδες και όσοι συγγενείς προσέχουν ήδη τα βρέφη, αρκεί να κατέχουν τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (μέχρι Γ’ Γυμνασίου). Μετά την αίτηση θα ολοκληρώσετε ένα ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση που πρέπει ν’ ακολουθήσουν γιαγιάδες και παππούδες

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α: Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκπαίδευση, θα ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:

1) Θα μεταβείτε στην εφαρμογή του προγράμματος ntantades.gov.gr και με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet θα εισέλθετε στην αίτηση συμμετοχής «Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών/τριών».

2) Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/Επίπεδο Εκπαίδευσης της αίτησής σας και θα επιλέξετε το σύνδεσμο (link) https://howto.gov.gr/ ώστε να εισέλθετε στο ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

3) Αφού μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο, θα μεταβείτε στις ερωτήσεις αξιολόγησης, όπου θα πρέπει να απαντήσετε σε 30 ερωτήσεις της μορφής «σωστό/λάθος» ή «πολλαπλής επιλογής».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να μεταβαίνετε στις ερωτήσεις πατώντας «Επόμενη σελίδα» ή «Προηγούμενη σελίδα» στο κάτω μέρος της οθόνης. Έχετε τη δυνατότητα να αγνοήσετε μία ερώτηση και να επανέλθετε αργότερα ή να διορθώσετε μία απάντηση πριν την τελική υποβολή. Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάτε «Υποβολή όλων και τέλος».

Για την εξέταση έχετε στη διάθεσή σας 45 λεπτά.

Η αξιολόγηση των απαντήσεων γίνεται αυτόματα από το σύστημα και επιτυχών/ούσα θεωρείται όποιος/α συγκεντρώσει το 70% και πάνω των σωστών απαντήσεων.

Αν αποτύχετε στην εξέταση, έχει το δικαίωμα να προσπαθήσετε ξανά ύστερα από μία εβδομάδα. Συνολικά, μπορεί να προσπαθήσετε έως δύο (2) φορές.

Η διαδικασία που ακολουθείται μετά την εκπαίδευση των γιαγιάδων και παππούδων

Εφόσον ολοκληρώσατε επιτυχώς το ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 70%, θα πρέπει:

1. να εισέλθετε εκ νέου στην αίτησή σας από το ntantades.gov.gr, στο περιβάλλον «Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών/τριών»,

2. να μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β της αίτησής σας, στο σημείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,

3. να επιλέξετε το επίπεδο εκπαίδευσής σας (π.χ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτατης εκπαίδευσης, κτλ) και στην ειδικότητα να επιλέξετε Διαδικτυακή εκπαίδευση,

4. και να επισυνάψετε σε μορφή pdf οποιονδήποτε τίτλο σπουδών κατέχετε (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου ή οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατέχετε).

Εντός διαστήματος δέκα εργάσιμων ημερών, από την οριστική υποβολή της αίτησης, διενεργείται από τη ΓΓΙΑΔ ο ουσιαστικός έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και, όπου απαιτείται, η διασταύρωση αυτών, μέσω της άντλησης των απαιτούμενων δεδομένων, από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση που η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις, εγγράφεστε στο Μητρώο Επιμελητών/τριών και λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ, τον μοναδικό αριθμό Μητρώου, που πρέπει να σημειώνεται σε κάθε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο που σας αφορά.

Γιαγιάδες και παππούδες που μπορούν να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή εκπαίδευση, για να γίνει η πιστοποίηση τους, μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο επιμελητών, να συνεχίσουν να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να πληρώνονται 500 ευρώ.

Σημειώνεται πως 300 ευρώ το μήνα λαμβάνουν εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης, Αξία Τοποθέτησης (voucher) για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.Τα πιο σημαντικά