Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν Wi-Fi παντού

Ιούλιος 16, 2017 4:42 ΜΜ
More videos

Με την ονομασία WiFi4EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος WiFi4EU ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος WiFi4EU θα κατανεμηθεί ισόρροπα μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό -τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες μέχρι το 2020.

Συνδεσιμότητα προς όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις. Γι’ αυτό προτείνουμε να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020.

Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ

Τοπικοί δημόσιοι φορείς

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημοσίου, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο δικαιούχος θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού για 3 τουλάχιστον χρόνια.

Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός κ.λπ., μέσω ειδικά προβλεπόμενης εφαρμογής.

Πώς υποβάλει κάποιος αίτηση για το WiFi4EU

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU γίνεται μέσα από ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης. Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων πρόκειται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2017 ή τις αρχές του 2018.

Ο τοπικές δημόσιες αρχές (δήμοι/κοινότητες ή ομάδες δήμων/κοινοτήτων) οι οποίες:

– επιθυμούν να προσφέρουν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi σε περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται παρόμοια σύνδεση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

– αναζητούν χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση και μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν σύνδεση στην κοινότητά τους για αρκετά χρόνια

– παρέχεται ένα κουπόνι ανά κοινότητα κατά σειρά προτεραιότητας, το οποίο πρέπει να καλύπτει μέχρι και το 100% του κόστους του σχεδίου

[europa.eu] [cnn]

Ακολουθήστε μας στο facebook: