Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024
θρησκείαΠρώτος Εκείνος μας αγάπησε, πριν ακόμη Τον αγαπήσουμε εμείς

Πρώτος Εκείνος μας αγάπησε, πριν ακόμη Τον αγαπήσουμε εμείς

Είναι ανεκτίμητη η αξία της Σταυρώσεως του Κυρίου μας, κατ’ αρχάς διότι είναι η πιο τρανή απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους.

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιω. γ΄ 16), τονίζει ο ιερός ευαγγελιστής Ιωάννης.

Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον αμαρτωλό κόσμο των ανθρώπων, ώστε παρέδωσε σε θάνατο τον μονάκριβο Υιό του.

Και μάλιστα σε θάνατο μαρτυρικό, στο πιο οδυνηρό και ταπεινωτικό μαρτύριο· αυτό στο οποίο καταδικάζονταν οι χειρότεροι εγκληματίες, οι φονιάδες και οι ληστές.

Όλα δε αυτά για χάρη του αμαρτωλού αν­θρώπου.

Εκείνου, ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του Θεού στον Παράδεισο και συν­έχισε να Τον αρνείται σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης.

Για χάρη όλων μας· για τον καθέναν από εμάς, που πολ­λοί συν­εχίζουμε να Τον αρνούμαστε με τα πάθη και τις αμαρτίες μας.

«Συνίστησι την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε» (Ρωμ. ε΄ 8), θαυμάζει ο απόστολος Παύλος. Πόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός!

Πρώτος Εκείνος μας αγάπησε, πριν ακόμη Τον αγαπήσουμε εμείς.

Διότι, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε επάνω στον Σταυρό για χάρη μας.

Τα πιο σημαντικά