Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
διάφοραΠαντρεύτηκα αλλά ο σύζυγος δεν δήλωσε τον γάμο στο ληξιαρχείο και δεν...

Παντρεύτηκα αλλά ο σύζυγος δεν δήλωσε τον γάμο στο ληξιαρχείο και δεν ξέρει ότι το ξέρω. Πώς να κινηθώ νομικά;

Καλημέρα σας.

Είμαι με το σύντροφό μου κοντά 4 χρόνια. Πριν 6 μήνες μου ζήτησε να τον παντρευτώ, δεν το σκέφτηκα και πολύ, είπα αμέσως το ναι. Ήθελε ωστόσο μόνο πολιτικό και όχι θρησκευτικό για δικούς του λόγους.

Τώρα και λόγω καραντίνας δεν εργαζόμουν, δεν χρειάστηκα κάποια δημόσια υπηρεσία οπότε κοιμόμουν καθώς φαίνεται, μέχρι που η λογίστρια μου ζήτησε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με το σύζυγο μου και δεν υπήρχε.

Ο πολιτικός για να ισχύει πρέπει να δηλωθεί στο ληξιαρχείο εντός 40 ημερών κάτι το οποίο είπε ότι ήθελε να αναλάβει αλλά δεν το έκανε ποτέ.

Εκείνος ακόμα δεν ξέρει ότι ξέρω.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ειρήνη Καψάλη

Γειά σας! Πράγματι, ο νόμος επιβάλλει υποχρέωση στους τελέσαντες πολιτικό γάμο να τον δηλώσουν στο αρμόδιο ληξιαρχείο εντός 40 ημερών από την τέλεσή του. Ωστόσο, δεν ορίζει αν η παράλειψη υποβολής της δήλωσης επιδρά στο κύρος του γάμου.

Στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 ορίζεται ότι για την έναρξη ισχύος του συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η εγγραφή του στο ληξιαρχείο.

Εξ αντιδιαστολής, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης διάταξης για τον πολιτικό γάμο, συνάγεται ότι η δήλωση στο ληξιαρχείο του πολιτικύ ή θρησκευτικού γάμου δεν αποτελεί προϋπόθεση της ισχύος του.

Επομένως, η δήλωση αυτή αποτελεί μια διαδικαστική υποχρέωση των συζύγων, η οποία τάχθηκε για λόγους ενημέρωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Η παράλειψή της επιφέρει μόνο διοικητικές κυρώσεις και ουδόλως θίγει την υπόσταση ή το κύρος του τελεσθέντος γάμου.

Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπνοής της προβλεπόμενης προθεσμίας, το άρθρο 33 του ν. 4674/2020- το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 49 του ν. 344/1976 προβλέπει τα εξής : «1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει μαζί με την αίτησή του παράβολο δημοσίου τριάντα (30) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαήμερης και σαρανταήμερης προθεσμίας αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός.»

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος
Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Τα πιο σημαντικά