Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
ΕλλάδαΕφορία: Πоδαρικό με κατασχέσεις σε καταθέσεıς και ακίνnτα το 2024 - Σε...

Εφορία: Πоδαρικό με κατασχέσεις σε καταθέσεıς και ακίνnτα το 2024 – Σε ποιους τα παiρνει

Με μπαράζ κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και ακίνητα εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου απειλούν από το 2024 τα νεοσύστατα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης της ΑΑΔΕ που άρχισαν να λειτουργούν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αττική και από την αρχή του έτους στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο του ΚΕΒΕΙΣ αλλά και των άλλων εισπρακτικών υπηρεσιών της Εφορίας μπαίνουν πάνω από 500.000 φορολογούμενοι που έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς το Δημόσιο, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά ΑΦΜ. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες κινδυνεύουν με κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς υπερβαίνουν το όριο οφειλής που είναι 500 ευρώ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα σκληρά εισπρακτικά μέτρα. Οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι είναι συγκεκριμένες: να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό εφόσον ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Πάγια ρύθμιση

Πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων. Αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές χωρίς να τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) ρυθμίζονται σε έως 24 έντοκες δόσεις. Προσοχή όμως γιατί όσο αυξάνονται οι δόσεις τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37%, ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 13-24 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανεβαίνει στο 5,87%.

Επίσης, σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,87% ετησίως μπορούν να ενταχθούν έκτακτες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων (φόροι κληρονομιάς, πρόστιμα, τόκοι, προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν ύστερα από ελέγχους).

Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Ο ακριβής αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψη εισοδηματικών κριτηρίων.

Για οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής (του αθροίσματος αρχικού ποσού οφειλής, των ήδη συσσωρευμένων προσαυξήσεων και των τόκων της νέας ρύθμισης) και με βάση:

  • είτε το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
  • είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό αρκεί το ποσό της οφειλής να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Ακόμη, γίνεται κούρεμα 90% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Όλα τα παραπάνω βασίζονται τόσο στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη όσο και στα έσοδα-έξοδα του Οφειλέτη.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει τη μερική διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους έως και 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, χορηγείται η αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τις αλλαγές που θα ψηφιστούν σύντομα στη Βουλή, το επιτόκιο γίνεται σταθερό 3% για τρία χρόνια, από κυμαινόμενο που είναι σήμερα.

syntaxi ypologismos

Τι μπορεί να κατάσχει η εφορία

Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο η Εφορία έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα :

  • Μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το μήνα: επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
  • Το 25% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
  • Το 20% των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
  • Το 50% του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
  • Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
  • Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
  • Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).

«Ξυπνητήρι» για ρυθμίσεις

Μεχρι το τέλος του μήνα  όπως έχει  δηλώσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα ειδοποίησης  μέσω κινητού που θα ειδοποιεί έγκαιρα τους οφειλέτες της εφορίας για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.

Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί μέσα από μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν οι φορολογούμενοι να κατεβάσουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Η εφαρμογή θα προειδοποιεί κάθε φορολογούμενο που έχει ενεργή  ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση για τον κίνδυνο να χάσει τη ρύθμιση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση της ρύθμισής του και βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας και της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή, θα τον ειδοποιεί ότι εάν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα και δεύτερη συνεχόμενη δόση θα τεθεί εκτός ρύθμισης.

Όταν βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής μιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή μιας δήλωσης ΦΠΑ και δεν την έχει ακόμη υποβάλει, δεδομένου ότι και σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων αυτών των κατηγοριών, μια ρύθμιση οφειλών ενεργή μπορεί να απoλεσθεί.

Όταν έχει δημιουργηθεί μια νέα οφειλή που τείνει να γίνει ληξιπρόθεσμη και να μείνει αρρύθμιστη.

Τα πιο σημαντικά