Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
διάφοραΟ πατέρας του παιδιού μου πeθανε. Μπορώ να ζnτήσω δıατρoφή από τoυς...

Ο πατέρας του παιδιού μου πeθανε. Μπορώ να ζnτήσω δıατρoφή από τoυς συγγενείς του;

ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ Κ ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ 50ΧΡ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΑΓΟΡΙ 13ΧΡ.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ, ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΙΜΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 7ΧΡ.ΜΑΣ ΖΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΩΡΟ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ?

Απαντά η δικηγόρος, κυρία Παναγιώτα Λουκάκου

Σύμφωνα με το άρθρο 1485 του Αστικό κώδικα οι ανιόντες και οι κατιόντες έχουν εκ του νόμου αμοιβαία υποχρέωση διατροφής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1486-1502 ΑΚ.

Ειδικότερα, το άρθρο 1486 ΑΚ στην δεύτερη παράγραφο ορίζεται πως το ανήλικοπαιδί , ακόμα κι αν διαθέτει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του. Η σειρά των υποχρέων καθορίζεται στα άρθρα 1488 και 1489, η οποία αντιστοιχεί στην σειρά που καλούνται οι δικαιούχοι στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1813 επόμενα). Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει κατιόντες, δηλαδή τέκνα, υποχρέωση διατροφής έχουν οι πλησιέστεροι ανιόντες, δηλαδή οι γονείς του, οι οποίοι μάλιστα οφείλουν να διατρέφουν το τέκνο από κοινού ανάλογα με τις δυνάμεις τους, οι αδελφοί του, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του, οι θείοι και οι θείες του, οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του.

Σύμφωνα με το άρθρο 1490 του Αστικού Κώδικα αν ο υπόχρεος προς διατροφή δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή, η σχετική υποχρέωση βαρύνει εκείνον που είναι υπόχρεος ύστερα από αυτόν. Η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κάθε μήνα, εκτός αν το δικαστήριο επιτρέψει με απόφασή του στον υπόχρεο να την καταβάλει διαφορετικά (άρθρο 1496 ΑΚ).

Το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 1493 του Αστικού Κώδικα, όπως προκύπτει από τις ανάγκες του δικαιούχου και τις συνθήκες ζωής του. Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο χρειάζεται να ανταποκρίνεται σε όλα όσα είναι απαραίτητα για την συντήρηση, την ανατροφή, την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του. Σύμφωνα με τους όρους διατροφής στο άρθρο 1487 ΑΚ, ο υπόχρεος δεν έχει υποχρέωση διατροφής σε περίπτωση που, ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, διακινδυνεύει η δική του διατροφή. Βέβαια ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για την διατροφή του ανήλικου παιδιού από τον γονέα του, εκτός αν το ανήλικο τέκνο μπορεί να στραφεί κατά άλλου υποχρέου ή μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του.

Επομένως στη δική σας προσωπική περίπτωση για την ικανοποίηση της αξίωσης διατροφής του ανηλίκου τέκνου σας, εσείς ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο και να του ζητήσετε την σύνταξη και επίδοση μιας εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας για την κατάσταση που αντιμετωπίζετε αναφορικά με τα έξοδα διαβίωσης του ανηλίκου, και εφόσον αυτή δεν επιφέρει αποτελέσματα μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για λόγους κατεπείγοντος και εξασφάλισης του δικαιώματος διατροφής του τέκνου σας κατά των γονέων του πατέρα, αιτούμενη την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία θα ρυθμίζει την κατάσταση μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Εν συνεχεία, προς διατήρηση του δικαιώματος, οφείλετε να ασκήσετε αγωγή κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, εντός προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος ή που θα ορίζει η δικαστική απόφαση.

Παναγιώτα Λουκάκου | Panagiota Loukakou
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω | Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Τα πιο σημαντικά