Ο «Άγιος Στυλιανός» καλεί όσους θέλουν να υιοθετήσουν παιδάκι

4 Μαρτίου, 2018 11:12 ΜΜ
More videos

Το Ίδρυμα αποτελεί αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση δυνάμενη να συμπράττει  σε υιοθεσίες των ανηλίκων που προστατεύει. Ως μοναδικός – εκτός Αττικής – φορέας σύμπραξης σε υιοθεσίες οργανώνει το Μητρώο υποψήφιων θετών γονέων, διεξάγει κοινωνικές έρευνες συντάσσει σχετικές εκθέσεις και προτάσεις προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση των παιδιών σε θετές οικογένειες, όταν δεν είναι δυνατή η επανένταξη τους στη φυσική – βιολογική οικογένεια τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για τη δημιουργία διαφανούς, σταθερού και σύγχρονου πλαισίου υιοθεσιών.

Η έλλειψη παιδιών για υιοθεσία,  σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες  που απαιτούνται για την διευθέτηση της νομικής κατάστασης κάθε παιδιού και ο  μεγάλος αριθμός αιτήσεων υιοθεσίας ,έχουν ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου αναμονής για όσους επιθυμούν να προβούν σε υιοθεσία.

Για παιδιά με μικρά προβλήματα υγείας, ο χρόνος αναμονής είναι κατά πολύ μικρότερος  λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων υιοθεσίας για αυτά τα παιδιά αλλά και της προτεραιότητας που δίνεται στις αιτήσεις ζευγαριών που έχουν δεκτικότητα.

Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα πραγματοποιείται στο χώρο του ιδρύματος συγκέντρωση των  υποψηφίων θετών γονέων με σκοπό την ενημέρωση από  την Κοινωνική  Υπηρεσία του Ιδρύματος (συμμετέχουν ο Προϊστάμενος οι Κοινωνικοί  Λειτουργοί και η Ψυχολόγος του Ιδρύματος) σχετικά με τη διαδικασία υιοθεσίας.

Εάν επιθυμείτε να παραβρεθείτε στην ενημέρωση πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενο της κοινωνικής υπηρεσίας στο τηλ: 2310-929600 εσωτερικό 35.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 42 Τηλ.: 2310929600, Fax: 2310911665, Email: [email protected]»

Ακολουθήστε μας στο facebook: