Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
συμβουλέςΜπορώ να ζnτήσω ενοiκιο από την πρώnν σύζυγο που μένει σπίτι μου...

Μπορώ να ζnτήσω ενοiκιο από την πρώnν σύζυγο που μένει σπίτι μου με τα παιδιά μας; Η απάντηση δικηγόρου

Διαμενω εδώ και 9 μήνες σε άλλο σπίτι με ενοίκιο ενώ η σύζυγος μου διαμένει στο σπίτι μου, ιδιοκτησίας μου κατά 80%, με τα ενήλικα τέκνα που είναι φοιτητές.

Εγώ είμαι με ημερομησθιο και η σύζυγος με 1600 καθαρά.

Μπορώ να ζητησω δικαστικώς απονομή ενοικίου για το σπίτι μου αφού διαμένει εκεί;
Ευχαριστώ

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου

Από τα δεδομένα του ερώτηματός σας δεν προκύπτει εάν έχετε πάρει διαζύγιο με τη σύζυγό σας ή
βρίσκεστε σε διάσταση. Δεν είναι σαφές επίσης, εάν έχετε συναινέσει με κάποιο συμφωνητικό ή έχει
εκδοθεί προηγουμένως δικαστική απόφαση, σχετικά με τη χρήση της οικίας σας κατά τη διάρκεια της
διάστασής σας με τη σύζυγο. Επίσης, δεν προκύπτει σε ποιον ανήκει το λοιπό 20% του ακινήτου σας.
Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι ο γάμος γεννά υποχρέωση για συμβίωση. Ωστόσο, σε περίπτωση
κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης υποχωρεί αυτή η υποχρέωση, όπως είναι φυσικό και ανακύπτουν
ζητήματα μεταξύ άλλων και χρήσης της οικογενειακής στέγης, που είτε ρυθμίζονται με συμφωνία των
μερών είτε με δικαστική απόφαση. Αν υποθέσουμε, στην περίπτωσή σας, ότι βρίσκεστε σε διάσταση και
δεν έχει παραχωρηθεί με κάποιο τρόπο η χρήση της οικίας σας, πιθανότατα βάσει των κανόνων του
εμπραγμάτου και ενοχικού δικαίου να γεννώνται αξιώσεις καταβολής μισθώματος από την πλευρά σας,
εφόσον δεν ασκούνται βεβαίως καταχρηστικά. Με την προϋπόθεση, δηλαδή, ότι έχετε δικαίωμα πλήρους
κυριότητας στην οικία αυτή στο ποσοστό, που αναφέρετε, μπορείτε να αξιώσετε την αποζημίωση για την
αποκλειστική χρήση του ακινήτου, που έχει να κάνει με τη μισθωτική αξία του, δηλαδή μπορείτε να
ζητήσετε μισθώματα (ενοίκια). Ωστόσο για να απαντήσει κανείς με σιγουριά θα πρέπει να γνωρίζει
επακριβώς το ιστορικό και όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσής σας.

Τα πιο σημαντικά