Ο κόσμος μας είναι γεμάτος ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Για αυτό υπάρχουν οι φωτογραφίες. Στόχος τους είναι να […]

Δείτε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες από το παρελθόν, που η ιστορική τους αξία είναι αναμφισβήτητη. Όποιος τις δει, θα είναι σε θέση να καταλάβει ορισμένα σημαντικά γεγονότα […]

Δείτε περισσότερα

Οι άνθρωποι πέρασαν από πολλούς αγώνες και δυσκολίες για να διεκδικήσουν ίσα δικαιώματα που μας επιτρέπουν να τα απολαμβάνουμε στην σύγχρονη κοινωνία. Σήμερα, ο καθένας […]

Δείτε περισσότερα

Χάρη στην εφεύρεση της φωτογραφίας, μπορούμε τουλάχιστον να καταλάβουμε κατά κάποιον τρόπο πως ζούσαν οι άνθρωποι πριν από έναν αιώνα. Επίσης, μπορούμε να πάρουμε μια […]

Δείτε περισσότερα

Αναμφίβολα, οι φωτογραφίες μπορούν να μας προκαλέσουν πολλά περισσότερα συναισθήματα και να μας αποκαλύψουν πολλές περισσότερες πληροφορίες από τα αμέτρητα γεγονότα και την απομνημόνευση ημερομηνιών. […]

Δείτε περισσότερα

Ένας φωτογράφος μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία ενός πολύ σημαντικού ή καθημερινού γεγονότος για την δουν και οι επόμενες γενιές. Κάποιες φωτογραφίες είναι τόσο σημαντικές […]

Δείτε περισσότερα