Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
ΕλλάδαΙερέας στα Κύθηρα έκανε πράξη αναθεματıσμού βουλευτών που ψήφıσαν uπέρ του γάμοu...

Ιερέας στα Κύθηρα έκανε πράξη αναθεματıσμού βουλευτών που ψήφıσαν uπέρ του γάμοu ομόφuλων

Ένας ιερέας εφημέριος σε ιερό Ναό στα Κύθηρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, προχώρησε στην έκδοση πράξης αναθεματισμού των βουλευτών Α΄Πειραιά και Νήσων, Κώστα Κατσαφάδου, Δόμνας Μιχαηλίδου και Νίκου Βλαχάκου.

Πιο συγκεκριμένα για τους 3 εκλεγμένους βουλευτές η αναφορά του πέραν του αναθέματος περιλαμβάνει και μια σειρά από “καταδίκες τους”, όπως “καταδικασμένοι ας είναι, ως τα κλήματα τα εκκοπτόμενα της Αμπέλου και καταπατημένα υπό των διαβατών, και ως την ξηρανθείσα συκή δια την ακαρπίαν της.. Άγονα, άκαρπα και παντελώς νεκρά να είναι τα έργα τους και οι φιλοδοξίες τους”!!

Ενδεικτικά αναφέρει:

“Δια ταύτα: Ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω, στους βουλευτές της Α΄ Περιφερείας Πειραιώς και Νήσων Κατσαφάδο Κωνσταντίνο, Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία και Βλαχάκο Νικόλαο, όπου εσήκωσαν το τρισκατάρατο χέρι τους να πράξουν αυτό το ανοσιούργημα. Τους είχαμε σχετικώς προειδοποιήσει και προσωπικά και δημόσια, να μην πράξουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Αυτοί εις το εξής εκούσια επέλεξαν την εκκοπή τους από του Σώματος της Εκλλησίας, όπως καταστούν αναθεματισμένοι και αφορισμένοι παρά της Υπεραγίας, Ομοουσίου, Ζωοποιού καί αδιαιρέτου Τριάδος, ως καί παρά της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της και Μυρτιδιωτίσσης επονομαζόμενης. Καταδικασμένοι ας είναι, ως τα κλήματα τα εκκοπτόμενα της Αμπέλου και καταπατημένα υπό των διαβατών, και ως την ξηρανθείσα συκή δια την ακαρπίαν της.

Άγονα, άκαρπα και παντελώς νεκρά να είναι τα έργα τους και οι φιλοδοξίες τους, ως άγονη και άκαρπη κατέστει η γη των Σοδόμων και της Γομόρρας, της σήμερον Νεκράς θαλάσσης.

Να είναι άσημοι και καταφρονημένοι στην εδώ βιοτή τους, ως και εκείνοι πανηγυρικώς κατεφρόνησαν και κατέπτυσαν δημοσίως το Θείο και Πανσθενουργό Θέλημα Σου.

Να κληρονομήσουν τους νόες και την σύγχυση των υπερφίαλων προγόνων τους, των ανθρώπων της Βαβέλ, που θέλησαν οι άφρονες να φθάσουν τον Θεό.

Να κλυδωνίζονται και να κανταποτίζονται στο πέλαγος των ανομίων τους, ψυχικώς και σωματικώς, ως οι πρόγονοί τους εν τω κατακλυσμώ, επί ημερών του Νώε.

Να έχουν δε και τάς αράς πάντων των Οικουμενικών Συνόδων και λοιπών αγίων Πατέρων, οι οποίοι και καταδίκασαν ξεκάθαρα τα παρά φύσιν αυτά αμαρτήματα.

Με αυτάς τα αράς ας είναι δεδεμένοι, έως ότου μεν μετανοήσουν ειλικρινώς και προσέλθουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως εξαγορευόμενοι ειλικρινώς το βδελυρό και δημοσίως γενόμενο τοιούτο ανόμημά τους και κανονισθούν. Γονυπετώς να συρθούν εις την Ιεράν Μονήν της Μυρτιδιωτίσης της Μητρός ημών, και προσκυνήσουν δακρυρροούντες την Αγία Εικόνα της. Συντάξουν δε κείμενο μετανοίας, όπου δημοσίως θα καταδικάζουν την βδελυρή αυτή τους στάση και ενέργεια, άμα δε και εργαστούν εμπόνως με κάθε μέσο δια την επαναδιόρθωση του εν λόγω νομοσχεδίου, που οι ίδιοι κάκιστα επροξένησαν και εψήφισαν….”.

Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δε έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση εκ μέρους της επίσημης εκκλησίας ή του τοπικού Μητροπολίτη.

Τα πιο σημαντικά