Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
διάφοραΗ πρώην σύζυγος μένει σπίτι μου, με το παιδί μας. Μπορώ να...

Η πρώην σύζυγος μένει σπίτι μου, με το παιδί μας. Μπορώ να της ζητήσω ενοίκιο;

Είμαι χωρισμένος με απόφαση δικαστηρίου όπου έχει τελεσιδικήσει και η απόφαση έχει ορίσει την επιμέλεια του τέκνου στη μάνα, καταβολή μηνιαίας διατροφής σε εμένα και μετοίκηση μου από το σπίτι μου (ιδιόκτητο περιουσιακό μου στοιχείο)

Οι ερωτήσεις μου έχουν να κάνουν με: α)Υποχρέωση στον ΕΝΦΙΑ του σπιτιού μπορεί να έχει και η πρώην σύζυγος μου, καθώς διαμένει στο σπίτι, ενώ εγώ πληρώνω και ενοίκιο για τη διαμονή μου, β) Μπορώ να ζητήσω ενοίκιο από την πρώην μου καθώς διαμένει στο σπίτι μου και γ) Έχω δικαίωμα να πουλήσω το σπίτι μου ή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία;

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη

Στο άρθρο 1393 ΑΚ προβλέπεται – για λόγους επιείκειας και με σκοπό να προστατευθεί το συμφέρον των ανήλικων τέκνων που θα πληγεί από μία απότομη αλλαγή στην καθημερινότητά τους – ότι η χρήση της οικογενειακής στέγης, σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, μπορεί να ανατεθεί στη μητέρα που θα έχει την επιμέλεια, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος της οικίας. Όμως, προϋπόθεση εφαρμογής της ως άνω διάταξης είναι η ύπαρξη γάμου, κάτι που σημαίνει ότι η αυτή παύει να ισχύει με το που καταστεί αμετάκλητη τυχόν απόφαση διαζυγίου μεταξύ των διαδίκων.

Από τα λεγόμενά σας προκύπτει ότι η απόφαση του διαζυγίου σας έχει τελεσιδικήσει άρα δεν έχει καταστεί ακόμη αμετάκλητη. Αυτό θα συμβεί μέσα στους επόμενους μερικούς μήνες, εφόσον η απόφαση έχει ήδη επιδοθεί. Από το αμετάκλητο της απόφασης και έπειτα, αίρεται αυτομάτως το δικαίωμα χρήσης της κατοικίας κυριότητάς σας από την πρώην σύζυγό σας και το ανήλικο τέκνο σας ως οικογενειακή στέγη και επανέρχεται αυτή ελεύθερη στη δική σας κατοχή, ενώ πλέον στις μεταξύ σας σχέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινού δικαίου και ιδιαίτερα του ενοχικού και του εμπράγματου.

Συνεπώς, αναφορικά με το πρώτο σας ερώτημα, ακριβώς επειδή δεν αποξενώνεστε από την κυριότητά σας επί του ακινήτου παρά μόνο από τη χρήση αυτού, η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ βαρύνει αποκλειστικά εσάς, εφόσον το σπίτι σας ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 100%. Η απάντηση στη δεύτερη ερώτησή σας, είναι καταφατική. Ο νόμος σαφώς προβλέπει την παροχή ανταλλάγματος από το σύζυγο που κάνει χρήση της οικογενειακής στέγης προς τον έτερο σύζυγο ο οποίος διατάχθηκε να μετοικήσει από το ακίνητο ιδιοκτησίας του. Ο καθορισμός του ανταλλάγματος θα πρέπει να ζητηθεί δικαστικά από τον σύζυγο που μετοίκησε, και δύναται είτε να συνυπολογισθεί με το ποσό της διατροφής και να αφαιρεθεί από αυτό είτε ως διάφορο ποσό που καθορίζεται ξεχωριστά.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, ασφαλώς και έχετε την εξουσία διάθεσης του ακινήτου σας, την οποία δεν την αποστερείστε μέσω της ρύθμισης του 1393 ΑΚ. Μπορείτε, λοιπόν, να πωλήσετε το ακίνητό σας, όμως η πρώην σύζυγος θα μπορούσε να κινηθεί σε βάρος σας, αναφορικά με τυχόν διεκδίκηση αποζημίωσης.

Για πιο ασφαλείς, όμως, νομικές πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο της επιλογής σας, που θα διαβάσει το φάκελλό σας και θα σας προτείνει την ασφαλέστερη νομική λύση.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος
Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/Τα πιο σημαντικά