Η κόρη μου είναι έγκυος από έναν 16χρονο. Μπορεί ο πατέρας να αναγνωρίσει το μωρό;

7 Ιουλίου, 20234:14 ΠΜ

Η κόρη μου είναι έγκυος. Η ηλικία της είναι 19 και του πατέρα 16. Είναι 2 μηνών έγκυος. Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει το μωρό; Χρειάζεται και τους γονείς του σε όλη αυτή τη διαδικασία;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Ναι, μπορεί κανονικά να αναγνωρίσει συμβολαιογραφικά το βρέφος ο ανήλικος των 16 ετών και μόνος του. Ο Νόμος ορίζει ότι «Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ` αυτό και η μητέρα. Αν η μητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.

Η συμβολαιογραφική Συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιμοποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 1456 § 1 εδ. β, επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Η αντίστοιχη Συναίνεση της γυναίκας ισχύει και ως συναίνεσή της στην εκούσια αναγνώριση.

Αν ο πατέρας έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Αν το τέκνο έχει πεθάνει, η αναγνώριση ενεργεί υπέρ των κατιόντων του.” ».

Δικαιοπρακτική ικανότητα σημαίνει κάποιος να έχει την ικανότητα να δηλώνει την βούλησή του υπεύθυνα στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του. Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα οι άνθρωποι άνω των 18 ετών, ενώ από τα 10 έτη έως τα 18 υφίστανται κάποιες διαβαθμίσεις, δηλαδή υφίσταται περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία, δηλαδή για κάποιες δικαιοπραξίες που συνήθως άπτονται προσωπικών ζητημάτων. Ο Νόμος επιτρέπει λοιπόν την συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου από ανήλικο εφόσον εκείνος είναι άνω των δέκα ετών και έχει την ικανότητα διακρίσεως, δηλαδή πρακτικά μπορεί να καταλάβει τι υπογράφει και ποιες οι συνέπειες της υπογραφής του. Επίσης, ο ανήλικος δεν πρέπει να βρίσκεται υπό καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαραστάσεως , δηλαδή να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να του απαγορεύει κάθε δικαιοπραξία, με παράλληλο ορισμό δικαστικού συμπαράστάτη. Τέλος, κατά τον χρόνο της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης ο ανήλικος πατέρας δεν πρέπει να βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική ταραχή που να επηρρεάζει την λειτουργία της βουλήσεώς του.

Νίκη Ροδίτη – Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου – Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr

google news Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Τι λες τώρα; στο Google News