Γιατί οι γυναίκες είναι καλύτεροι επενδυτές από τους άνδρες;

9 Φεβρουαρίου, 2015 5:14 ΜΜ
More videos

Είναι γνωστό πως στις οικονομικές και επενδυτικές εταιρείες κυριαρχούν οι άνδρες.

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από της εταιρεία Catalyst Census διαπιστώθηκε πως από τις 500 εταιρείες που υπήρχαν στο περιοδικό Fortune, οι γυναίκες που κατείχαν θέσεις που είχαν σχέση με τα οικονομικά άγγιζαν μόλις το 11,4% και το 17,6% ήταν διευθυντικά στελέχη.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές από τους άνδρες στον τομέα των επενδύσεων.

Αντίθετα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι άνδρες να παίρνουν πιο συχνά κακές αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις σύμφωνα με μια μελέτη της Barclays Wealth Insights.

Επιπλέον, η έκθεση παραθέτει πέντε λόγους για τους οποίους οι γυναίκες θα μπορούσαν να αποδειχτούν πολύ καλύτερες στις επενδύσεις σε σχέση με τους άνδρες.

1. Οι γυναίκες είναι περισσότερο προσεκτικές

Οι άνδρες διαπραγματεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα, και συχνά ακολουθούν στρατηγικές χωρίς να λογαριάζουν το κίνδυνο που μπορεί να ενέχουν.

Από την άλλη οι γυναίκες ακολουθούν μια πιο μακροπρόθεσμη πορεία που είναι και μια πιο ασφαλής ενέργεια.

2. Οι γυναίκες έχουν την τάση να χρησιμοποιούν δοκιμασμένες οικονομικές στρατηγικές

Οι άνδρες όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες οικονομικές αποφάσεις, σπάνια σκέφτονται ορθά και συνήθως δεν ακολουθούν δοκιμασμένες οικονομικές στρατηγικές, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες ή να αγοράζουν ψηλά και να πουλούν χαμηλά.

Οι γυναίκες από τν άλλη χρησιμοποιούν αποδεδειγμένες οικονομικές στρατηγικές ώστε να αποφύγουν τα λάθη.

3. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο αυτο-έλεγχο

Σύμφωνα με την μελέτη, η χρήση δοκιμασμένων επενδυτικών στρατηγικών συνδέεται με αυξημένη χρηματική ικανοποίηση και μεγαλύτερο πλούτο.

Οι γυναίκες διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτά τα δύο χαρακτηριστικά και κατέχουν υψηλότερο αυτο-έλεγχο.

4. Οι γυναίκες δεν αντιδρούν βιαστικά στις διακυμάνσεις της αγοράς

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές αυτο-ελέγχου.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που κάνει λιγότερο πιθανό το γεγονός να αντιδράσουν βιαστικά στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Οι άνδρες παρασύρονται πιο συχνά, και έτσι ο κίνδυνος να πέσουν θύματα των διακυμάνσεων μεγαλώνει.

via

Ακολουθήστε μας στο facebook: