Φουρθιώτης: «Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή φρούρησής μου, κινδυνεύει η ζωή μου»

7 Απριλίου, 2021 7:00 ΜΜ
More videos

O Μένιος Φουρθιώτης επικαλείται άμεσο κίνδυνο για σωματική βλάβης ακόμη και κίνδυνο για τη ζωή εξαιτίας της κατάργησης της προσωπικής αστυνομικής φρουράς του ζητώντας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως υποστηρίζει, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία να «παγώνει» την πράξη του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία μειώθηκαν τα μέτρα φρούρησής του.

Σύμφωνα με το Μένιο Φουρθιώτη και το αίτημά του προς την πρόεδρο του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ, το Δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης με την οποία μειώθηκαν τα μέτρα ασφαλείας του.

Ειδικότερα, μετά την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε χθες στο ΣτΕ κατά της πράξης του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., σήμερα ο Μένιος Φουρθιώτης δια του συνηγόρου του Πάνου Λαζαράτου, κατέθεσε αίτηση αναστολής, ενώ υπέβαλε και αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

Ο Μένιος Φουρθιώτης αναφέρει ότι έχει κριθεί ευπαθής στόχος γεγονός που οδήγησε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. να εκδώσεις 9 πράξεις με τις οποίες όχι μόνο του διέθεσε προσωπικό ασφαλείας, αλλά συνεχώς αυξανόταν ποσοτικά και ποιοτικά τα μέτρα προστασίας του, μετά και από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το Προεδρικό Διατάγμα 141/2019.

Τονίζει επίσης ότι 11 μέρες μετά την απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. που αύξησε τα μέτρα ασφαλείας για το επόμενο τρίμηνο, στη συνέχεια εκδόθηκε η από 31.3.2021 προσβαλλόμενη πράξη με την οποία μειώθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.