Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
ΕλλάδαΈτσı θα λαμβάνεις σχεδóν 290 εupώ κάθε τρεις μńνες – Και στα...

Έτσı θα λαμβάνεις σχεδóν 290 εupώ κάθε τρεις μńνες – Και στα ΚΕΠ οι αιτńσεις

Αν είσαι άνεργος και δεν έχεις τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων για μπορείς να λάβεις από την ΔΥΠΑ ένα επίδομα που ανέρχεται σχεδόν στα 290 ευρώ (287 ευρώ για την ακρίβεια) κάθε τρεις μήνες.

Οι αιτήσεις για αυτό το επίδομα της ΔΥΠΑ ανοίγουν κάθε χρόνο περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και γίνονται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο και στα ΚΕΠ.

Bασικές πληροφορίες για το επίδομα της ΔΥΠΑ

Είσαι άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ΔΥΠΑ; Από Ιανουάριο μπορείς να υποβάλεις αίτηση για το επίδομα 287 ευρώ που θα λάβεις μετά από 3 μήνες αν δεν βρεις εργασία.

Υπάρχει ένα επίδομα που μπορούν να λάβουν όσοι έχουν εργαστεί το έτος 2023, αλλά για κάποιο λόγο δεν δικαιούνται να μπουν ταμείο ανεργίας.

Οι αιτήσεις για το επίδομα 287 ευρώ ανοίγουν πάντα στις αρχές του έτους και η πληρωμή πρώτη φορά γίνεται μετά από 3 μήνες παραμονής στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Το επίδομα ΔΥΠΑ που ονομάζεται τρίμηνης παραμονής καταβάλλεται σε άνεργο δικαιούχο μετά από τρεις μήνες παραμονής του στο μητρώο ανέργων.

Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να περιμένει τρεις μήνες για να κάνει την αίτηση στο Gov.gr για το συγκεκριμένο επίδομα ΔΥΠΑ, αλλά η πρώτη πληρωμή θα γίνει αφού κλείσουν τρεις μήνες από την αίτηση.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο για ένα έτος και το ποσό θα ανέρχεται στα 287 ευρώ σε κάθε πληρωμή μετά από την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού. Το ποσό αυτό (287 ευρώ) προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Συγκεκριμένα:

Ειδικό επίδομα της ΔΥΠΑ μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ οι προϋποθέσεις για το επίδομα τρίμηνης παραμονής είναι οι εξής:

Το ειδικό αυτό επίδομα από ΔΥΠΑ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ..

Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Επίδομα σε ανέργους από ΔΥΠΑ:

Ας δούμε τις βασικές πληροφορίες για το μετά από τρεις μήνες παραμονής στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

 • να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
 • να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)
 • το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
 • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
 • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΟΑΕΔ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ψηφιακά βήματα για την αίτηση

 • Είσοδος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
 • Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
 • Είσοδος με κωδικούς taxisnet
 • Καταχώρηση ΑΜΚΑ
 • Επιλογή υποβολή αίτησης
 • Επιλογή Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
 • Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού
 • Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού
 • Επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
 • Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
 • Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
 • Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 • Ενημέρωση του αιτούντος
 • Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 • Κατάθεση ποσού και ενημέρωση του αιτούντος

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται

 • αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος

* Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ

 • αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Πηγή: enaklik.com

Τα πιο σημαντικά