Έως και 3 ώρες το διάλειμμα στην δουλειά για μεσημεριανό στην Ελλάδα

6 Απριλίου, 2018 11:20 ΠΜ
More videos

Βάσει των στοιχείων που προφανώς βρήκε η DT και δημιούργησε το σχετικό γράφημα, στην ημεδαπή οι εργαζόμενοι έχουμε στη διάθεση μας από 1 έως τρεις ώρες, για το μεσημεριανό. Ακολουθούν οι Ισπανία και η Σουηδία, με έως 3 ώρες. Παρ’ όλα αυτά, στα 504 comments που υπάρχουν κάτω από την σχετική η δημοσίευση, ουκ ολίγοι Έλληνες, Ισπανοί και Σουηδοί γράφουν πως τα στοιχεία είναι ψευδή.