Ένα τεστ που σπάει νεύρα. Μπορείτε να το λύσετε;

22 Ιουλίου, 2015 2:28 ΠΜ
More videos

Πρόκειται για ένα τεστ που οι περισσότεροι μαθητές του δημοτικού στην Ινδία μπορούν να δώσουν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο τη σωστή απάντηση.

Ένα τραίνο κατευθύνεται με 60 χιλιόμετρα την ώρα προς το Δελχί και επιστρέφει με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ποια είναι η μέση ταχύτητά του;

Λύση:

<40

Μέση ταχύτητα = (Σύνολο Απόστασης / χρόνος που απαιτείται).

Προς Δελχί=Τ1
Επιστροφή =Τ2

x / T1 = 60
x / T2 = 30

Συνολική Μέση ταχύτητα = 2x / (Τ1 + Τ2)
μέση ταχύτητα = 2x / (χ / 60 + x / 30) = (2x / 90x) * 60 * 30 = 40