Ένα ελληνικό βίντεο που μας προτρέπει να σκεφτούμε το σχολείο ως βιωματικό εργαστήρι μάθησης

27 Απριλίου, 2015 2:44 ΜΜ
More videos

Ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Βιντζηλαίος από το ολοήμερο δημοτικό σχολείο Βίβλου Νάξου, έφτιαξε ένα βίντεο μαζί με μαθητές του που μας προκαλεί να σκεφτούμε την μάθηση έξω από την τάξη.

Στο βίντεο οι μαθητές φαίνονται να επισκέπτονται διάφορους χώρους, από παραδοσιακά εργαστήρια, αρχαιολογικούς χώρους μέχρι και θεσμικά όργανα, προκειμένου να αποκομίσουν βιωματικά τη γνώση των συγκεκριμένων χώρων και να εκφραστούν δημιουργικά με αφορμή τις συγκεκριμένες παραστάσεις.

To βίντεο βασίστηκε στις ιδέες των ίδιων των μαθητών, όπως αυτές εκφράστηκαν μετά από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων χαλάρωσης και ανάπτυξης της εμπιστοσύνης τους.

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, στο σχετικό βίντεο αποτυπώνονται «τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, η βιωματική μάθηση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η παιγνιώδης αναδυόμενη μάθηση, η διαθεματικότητα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση».

lifo/Νικόλαος Βιντζηλαίος
Ακολουθήστε μας στο facebook: