Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024
ΕλλάδαΈκτακτο επίδομα 1.000 εuρώ μέσα στο καλοκαίρι – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Έκτακτο επίδομα 1.000 εuρώ μέσα στο καλοκαίρι – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να εξασφαλίσει μια μητέρα το εν λόγω επίδομα που χορηγείται από τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών διαρκεί 14 ημέρες.

Από την Τετάρτη 5 Ιουνίου έχει τεθεί σε ισχύ η διαδικασία, με προθεσμία λήξης την Τρίτη 25 Ιουνίου. Όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες για το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά στα ΚΕΠ της χώρας ώστε να εξασφαλίσουν το βοήθημα.

Επίδομα: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα 1.000 ευρώ

Όσες αγρότισσες έχουν τρία παιδιά και πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις, θα λάβουν ενίσχυση ύψους 700 ευρώ. Εκείνες με περισσότερα από τρία παιδιά, δηλαδή οι πολύτεκνες αγρότισσες, θα λάβουν 100 ευρώ επιπλέον.

Αίτηση για το βοήθημα μπορούν να υποβάλουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, απαιτείται η εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες είναι οι εξής:

Οι μητέρες πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο ) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο ) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου , 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων

Το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας, που παρέχει το βοήθημα, απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες οι οποίες θα λάβουν ενίσχυση 1.000 ευρώ, καθώς και σε 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει αυτόν που προβλέπεται από τα Προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ, πραγματοποιείται κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Τα πιο σημαντικά