Έκοψαν τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ σε 100.000 νοικοκυριά!

29 Σεπτεμβρίου, 202012:27 ΜΜ
More videos

Έχασαν την έκπτωση κατά 50% ή και κατά 100% στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, περίπου 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, φέτος εκδόθηκαν συνολικά 7.290.430, μηδενικά ή χρεωστικά, εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από αυτά τα 7.224.308 αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και τα 66.122 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α του έτους 2020 που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα είναι 2.073.59 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα νομικά πρόσωπα ανήλθε σε 484,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2019 τα φυσικά πρόσωπα που έλαβαν εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. ήταν 7.297.486 και τα νομικά πρόσωπα 61.699, ενώ το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταλογίστηκε το 2019 στα φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 2.073.31 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα νομικά πρόσωπα σε 465,21 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει, ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που έλαβαν εκκαθαριστικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώθηκε κατά 73.178 ΑΦΜ, αλλά το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καλούνται να πληρώσουν είναι αυξημένο κατά 286.020,01 ευρώ, σε σχέση με πέρυσι.

Επίσης, τα νομικά πρόσωπα που καλούνται να καταβάλουν φέτος τον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α είναι περισσότερα κατά 4.423 σε σύγκριση με το 2019 και το συνολικό ποσό του κύριου φόρου που οφείλουν να πληρώσουν είναι φέτος αυξημένο κατά 19,26 εκατ. ευρώ.

Πάντως, σε 1.017.635 φυσικά πρόσωπα, εκδόθηκαν μηδενικά εκκαθαριστικά, καθώς ο ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε ήταν χαμηλότερος των 10 ευρώ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φόροι αυτού του ύψους δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται.

Ποιοι έχασαν την απαλλαγή 

Το ενδιαφέρον των στοιχείων της ΑΑΔΕ εστιάζεται στα φυσικά πρόσωπα, καθώς σημαντικός αριθμός τους, έχασε την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το ήμισυ ή στο σύνολό του.

Συγκεκριμένα φέτος κόπηκαν από την απαλλαγή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή κατά 100%, 98.448 φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, φέτος απαλλάχθηκαν από το 100% του ΕΝΦΙΑ λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 1.284.890 νοικοκυριά ενώ πέρυσι είχαν απαλλαγεί 1.383.338.

Αναλυτικότερα, τα νοικοκυριά που απαλλάχτηκαν από τον ΕΝΦΙΑ κατά 100% ήταν φέτος 64.414 από 65.571 πέρυσι, μείωση κατά 1.157.

Τα νοικοκυριά που κόπηκαν από την απαλλαγή πληρωμή του μισού ΕΝΦΙΑ, ενώ πέρυσι ήταν 1.317.767, φέτος μειώθηκαν σε 1.220.476, ήτοι λιγότερα κατά 97.291.

enfia

Ποιοι απαλλάσσονται από τον μισό ΕΝΦΙΑ

Δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι οι φορολογούμενοι υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
1) Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ήτοι:

  • ΑΓΑΜΟΣ/Η: έως 9.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με ένα εξαρτώμενο μέλος): 11.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη): 12.000 ευρώ

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
3) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
4) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Απαλλαγή κατά 100%

Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος ήτοι:

  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με τρία εξαρτώμενα μέλη): 16.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με πέντε εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώ
  • ΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω): 15.000 ευρώ.

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
3) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

google news Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Tilestwra.com στο Google News