Δέντρο αναπτύχθηκε μέσα σε στύλο πινακίδας!

November 9, 2014 5:16 PM
More videos

Η φύση βρίσκει τον τρόπο σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Δένδρο μεγάλωσε μέσα σε στύλο πινακίδας του ορίου ταχύτητας (2)

Δένδρο μεγάλωσε μέσα σε στύλο πινακίδας του ορίου ταχύτητας (3)

Δένδρο μεγάλωσε μέσα σε στύλο πινακίδας του ορίου ταχύτητας (4)

Ακολουθήστε μας στο facebook: