Χιονοστιβάδα επιστροφών του νέου βιβλίου των Θρησκευτικών από γονείς

20 Σεπτεμβρίου, 20178:39 ΜΜ
More videos

Γονείς επιστρέφουν τον φάκελο των Θρησκευτικών στο Υπουργείο, θεωρώντας πως το περιεχόμενο προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη. Μαζί συνυποβάλλουν και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται αναλυτικά το σκεπτικό.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ο κίνδυνος «σύγχυσης» για την ορθόδοξη πίστη ενώ δεν παροτρύνει τα παιδιά να «εμβαθύνει» στις χριστιανικές διδαχές

Ακολουθεί μια τέτοια Δήλωση:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

________________________________________________ (Ονοματεπώνυμο)

______________________________________________ (Διεύθυνση κατοικίας)

Κηδεμόνα/ γονέα του/της μαθητ ______________________________________

που φοιτά στην _____τάξη του Σχολείου ____________________________________

Κύριοι,

Είμαι ορθόδοξος χριστιανός όπως και το παιδί μου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφω παραπάνω.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985, η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται “Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.”

Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και πλήθους σχετικών αποφάσεων Ανωτάτων Δικαστηρίων, το παιδί μου που φοιτά στο παραπάνω σχολείο έλαβε το έντυπο υλικό ( βιβλίο ) για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει την ονομασία «Φάκελος Μαθητή».

Αφού μελέτησα το υλικό αυτό το οποίο είδε και το παιδί μου, σας δηλώνω ότι :

ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

τον άνω «Φάκελο Μαθητή» του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει τη μορφή σχολικού βιβλίου, για τους παρακάτω νομίμους και αληθινούς λόγους :

  1. Ο άνω «Φάκελος Μαθητή» περιέχει υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, και επιφέρει σύγχυση στη Ορθόδοξη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, την οποία επιθυμώ να του παρέχεται.
  2. Ο αντιπαιδαγωγικός τρόπος που παρουσιάζεται το άνω υλικό επιφέρει παιδαγωγική και γνωσιολογική σύγχυση στο παιδί, διότι δεν εμβαθύνει και δεν εμπνέει προς την Ορθόδοξη πίστη του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Επιπλέον δεν παρέχει στο παιδί μου ούτε τα στοιχειώδη που χρειάζεται να γνωρίζει για την πίστη του ένας Ορθόδοξος Χριστιανός.
  3. Ο «Φάκελος Μαθητή» παρουσιάζει μονόπλευρα άλλες θρησκείες ή θρησκευτικές ομάδες, αποκρύπτοντας επιμελημένα διδασκαλίες τους που περιέχουν φανατισμό, ρατσισμό και μίσος. Επομένως δεν είναι αληθής.
  4. Σε κάθε περίπτωση δεν ανέχομαι την άνιση μεταχείρισή μου ως ορθοδόξου χριστιανού σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα όπως των Μουσουλμάνων, Καθολικών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών που έχουν την ευχέρεια βάσει του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του άρθ. 55 Ν. 4386/2016 να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την κατηχητική –ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία ενώ εγώ, που ανήκω στην θρησκευτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, να μην έχω τέτοια επιλογή για ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών. Η άδικη αυτή μεταχείρισή μου καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας, που εσείς παραβιάζετε. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου ρητά ορίζει ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του Παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις των γονέων τους, και βάση αυτής ασκώ την παρούσα Δήλωση .

Για τους λόγους αυτούς και με τη με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

το τέκνο που ασκώ την κηδεμονία να διδάσκεται για το τρέχον σχολικό έτος και στο εξής το μάθημα των Θρησκευτικών όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συνθήκες και ο νόμος ορίζει, δηλαδή με ορθόδοξη ομολογιακή κατεύθυνση, μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλαδή αυτά του σχολικού έτους 2016-2017. Σε καμία περίπτωση δεν συναινώ να αποτελέσει ο Φάκελος Μαθητή μέσο αξιολόγησης του παιδιού μου.

Ο / Η κηδεμόνας

Σημείωση : Η Πρωτότυπη δήλωση μαζί με το φάκελο του μαθητή όπως ονομάζει το Υπουργείο το βιβλίο των Θρησκευτικών που μοίρασε αποστέλλεται στο Υπουργείο ή στον κ. Διευθυντή/ τρια της Σχολικής Μονάδας που φοιτά το τέκνο ο οποίος/η και είναι υποχρεωμένος/η να το παραλάβει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθ 4 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ Α’ 45 και να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.

Tον απίστευτο και επικίνδυνο για τις ευαίσθητες ηλικίες παιδιών τρίτης Δημοτικού των νέων Θρησκευτικών “αναθεματίζει” πατέρας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στοfacebook που μέσα σε λίγες ώρες έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Είχα την αγωνία να διαβάσω το νέο βιβλίο θρησκευτικών για να μην αδικήσω κανέναν και να χω προσωπική άποψη. Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος (όπως και περίπου το 90% των Ελλήνων), χωρίς να έχω σπουδές θεολογίας (απόφοιτος οικονομικών), αλλά ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ της 3ης Δημοτικού.
Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω την απογοήτευση μου! Δεν ξέρω αν είμαι στεναχωρημένος ή τρομαγμένος ή θυμωμένος, για την κατάντια μας.
Τόσο πολύ δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που διάβαζα ώστε άνοιξα και το προηγούμενο βιβλίο (το οποίο είναι φυσιολογικό, σαν αυτά που είχαμε και εμείς) για να καταλάβω ποσό μεγάλες είναι οι διάφορες!!
Αυτό το «πράγμα» δεν είναι βιβλίο, και σίγουρα δεν είναι σχολικό βιβλίο.
Το μόνο που θα καταφέρει είναι να μπερδέψει τους δασκάλους και τα παιδάκια! Αναρωτιέμαι αν αυτός είναι ο σκοπός του;
Και να εξηγήσω με παραδείγματα σύντομα:
1. Μέχρι τη σελίδα 16 αφορά αποσπάσματα μεταξύ άλλων των Δεληβοριά, Τζίμη Πανούση κτλ. Καμία αναφορά στη θρησκεία.
2. Δεν έχει αρχή και τέλος, καμία συνέχεια και συνέπεια. Περισσότερο μπερδεύει, παρά μαθαίνει!
3. Κάνει αναφορές σε άλλες θρησκείες και δόγματα (κάτι που δεν είναι κακό, αλλά είναι πρόωρο!), χωρίς να εξηγεί… ξαφνικά γράφει για Εβραίους και Μουσουλμάνους (με αναφορές σε πολλά σημεία του βιβλίου), άλλου για Καθολικούς και Προτεστάντες κτλ χωρίς να κάνει μια εισαγωγή όπως γίνεται σε μεγαλύτερες τάξεις.
4. Απόσπασμα για την Κυριακή (σελ. 44): «Η Κυριακή για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μέρα αργίας και αποχής από την καθημερινή δουλειά τους, η οποία αρκετές φορές μπορεί να είναι βαρετή και κουραστική. …Όμως είναι και αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μην εργαστούν την Κυριακή. …Κάποιοι από αυτούς δεν εργάζονται μια άλλη μέρα της εβδομάδας.»
5. Στη θεμ. ενότ. 4 – «Χριστούγεννα: Ο Θεός γίνεται άνθρωπος» μεταξύ της γέννησης ενός παιδιου… πως γιορτάζουμε τα γενέθλια… λαϊκά νανουρίσματα… τη γιορτή της πρωτοχρονιάς… τον Ινδιάνο στη φάτνη… τη Σάντα Λουτσία της Σουηδίας… τη Μπεφάνα της Ιταλίας… και άλλων… περιγράφουν την Εικόνα της Γέννησης του Χριστού από το Μνημολόγιο του Βασιλείου ΙΙ, Vaticanus graecus, 1613.
6. Γενικά, το Εικονογραφικό Υλικό μου έκανε υπερβολική εντύπωση (μια εικόνα χίλιες λέξεις) και αναζήτησα τους δημιουργούς! Προέρχονται κυρίως από τον Μπάμπη Πυλαρινό και την Έλενα Τσερκάσοβα, και από τοιχογραφίες κυρίως Ιταλικών εκκλησιών, και το εντυπωσιακότερο: από τις 163 εικόνες μόλις 4 από ελληνικές εκκλησίες!
7. Θεμ. Ενοτ. 5 – «Τα παιδιά: Η χαρά και η ελπίδα του κόσμου»: ποίημα του Ναζιμ Χικμέτ… αναφορά στην περιτομή!, απόσπασμα της Άλκη Ζέη, Το Καπλάνι της βιτρίνας (εξαιρετικό γενικά, αλλά στα θρησκευτικά της 3ης;), εκτενή αναφορά στη γιορτή της Υπαπαντής, χωρίς καμία αναφορά σε όλο το βιβλίο για Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, Θεοφάνεια, Άγιο Γεώργιο, Κοσμά και Δαμιανού, βαφτίσια κτλ. Τέλος, κάνει αναφορά στα παιδιά του κόσμου σήμερα και μεταξύ άλλων: «Η ευθύνη του πολιτισμένου κόσμου. Όταν ένα και μόνο παιδάκι πεθαίνει από την πείνα… όταν ένα και μόνο παιδάκι πεθαίνει από την ψυχικά στο περιθώριο… τότε ο «ουρανοξύστης» του πολιτισμού μας σωριάζεται σε κομμάτια και θρύψαλα…» και κλείνει με την παιδική εργασία στον κόσμο, οι αριθμοί της ντροπής!!!
8. Κολάζ με εικόνες του Χριστού από όλο τον κόσμο… σε άλλο σημείο εικόνα μιας Γιαπωνέζας Αγίας με φωτοστέφανο, ενός Ινδιάνου Αγίου, στην Ανάσταση τον Κύριο με φτερά Αγγέλου κτλ.
9. Και τέλος η Θεμ. Ενοτ. 8 – «Ο κόσμος μας, ένα στολίδι»: έχει ένα ποίημα της Καρθαίου, τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ και την αρκούδα, περιέχει Ινδιάνικο μύθο και Ινδικό παραμύθι, και το βιβλίο κλείνει με στοίχους του Ανδρεόπουλου «Αυτόν τον κόσμο τον καλό τον χιλιομπαλωμένο…», ποίημα της Σουρέλη «Δωσ´ μου το χέρι σου», και το τραγούδι της ανακύκλωσης της Γαβριηλία!!
Το βιβλίο είναι κακογραμμένο, χωρίς συνέχεια, με ακαταλαβίστικα κείμενα για αυτή την ηλικία. Οι αναφορές στις άλλες θρησκείες είναι αποπροσανατολιστικές!
Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να απομακρύνουν ή να σπείρουν την αμφισβήτηση από την θρησκεία μας είναι πασιφανείς! Θα το καταλάβουν ακόμα και τα παιδάκια μας!!
Ας το κάνουν αφού όμως πρώτα τολμήσουν και καταφέρουν να αλλάξουν το Σύνταγμα της Χώρας μας.
Αλλά για να καταλάβετε περισσότερα πραγματικά πρέπει να το διαβάσετε…
Και μου δημιουργούνται οι απορίες:
Πως θα το διαχειριστούν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι των παιδιών μας;
Τί θα κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων;
Οι δημοσιογράφοι γιατί δεν το έχουν κάνει θέμα; #alphatv #ant1tv #skaigr
Η Αρχιεπισκοπή #iaath γιατί δεν έχει αντιδράσει;
Η ΝΔ #neadhmokratia #nd και η τομεάρχης #nikikerameus τι περιμένουν;
Το Σύνταγμά μας στο άρθρο 3 ορίζει ότι «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού»;
Που το πάνε οι συντάκτες του βιβλίου και αυτοί που το ενέκριναν;
Κοινοποιήστε για να καταφέρουμε κάτι!”

[alfavita]

google news Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Τι λες τώρα; στο Google News