Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Λευκός Πύργος

Έτσι είναι το εσωτερικό του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη

Ο Λευκός Πύργος κτίστηκε το 15ο αι., μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1430. Στη θέση...

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του Λευκού Πύργου στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι οχυρωματικό έργο οθωμανική κατασκευής του 15ου αιώνα (χτίστηκε πιθανόν μεταξύ 1450-70). Σήμερα θεωρείται...

Τα πιο σημαντικά