Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες;

3 Ιανουαρίου, 2015 7:48 ΜΜ
More videos

Ο Andrew Knapp και το πανέμορφο border collie του που ακούει στο όνομα Momo συνεχίζουν να παίζουν κρυφτό και να προκαλούν την παρατηρητικότητα εκατοντάδων χιλιάδων φίλων τους που καλούνται να ανακαλύψουν που κρύβεται ο Momo σε κάθε φωτογραφία. Εσείς μπορείτε να τον εντοπίσετε;

Αυτός είναι ο Momo:

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (1)

Και τώρα βρείτε τον!

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (2)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (3)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (4)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (5)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (6)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (7)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (8)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (9)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (10)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (11)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (12)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (13)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (14)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (15)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (16)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (17)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (18)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (19)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (20)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (21)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (22)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (23)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (25)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (26)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (27)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (28)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (29)

Και για το τέλος δυο δύσκολες…

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (24)

Μπορείτε να εντοπίσετε τον σκύλο στις φωτογραφίες; (30)

Πηγή