39 κατασκευαστικά λάθη που ξεπερνούν τα όρια της λογικής!

25 Απριλίου, 2015 3:08 ΜΜ
More videos

Κι όμως οι 39 φωτογραφίες με τις κατασκευές που ακολουθούν δεν είναι καθόλου ψεύτικες.

Αντιθέτως είναι κατασκευαστικά λάθη που υπάρχουν εκεί έξω, τραγικές δημιουργίες κάποιον που μάλλον δεν του ενδιέφερε τι έκαναν εκείνη την στιγμή και παρέδωσαν ένα έργο που πραγματικά όχι απλά είναι απαράδεκτο αλλά σε κάνει και αναρωτιέσαι ένα είχαν σώας τας φρένας την ώρα που δούλευαν!

outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_12 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_13 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_14 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_15 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_16 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_17 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_18 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_19 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_20 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_21 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_22 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_23 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_24 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_25 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_26 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_27 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_28 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_29 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_30 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_31 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_32 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_33 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_34 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_35 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_36 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_37 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_39 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_high_38 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_01 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_02 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_03 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_04 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_05 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_06 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_07 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_08 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_09 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_10 outrageous_construction_fails_that_you_have_to_see_to_believe_640_11