30 φωτογραφίες με ανθρώπους που πραγματικά το… τερμάτισαν.

5 Δεκεμβρίου, 2015 2:56 ΜΜ
More videos

Όπως και τα περισσότερα πρωτεύοντα, οι άνθρωποι είναι κοινωνικοί από την φύση τους. Παρόλα αυτά, είναι το μόνο είδος που έχει αξιοποιήσει συστήματα επικοινωνίας για αυτοέκφραση, για ανταλλαγή ιδεών, και για την οργάνωση.

Οι άνθρωποι δημιουργούν πολυσύνθετες κοινωνικές κατασκευές από οικογένειες μέχρι έθνη. Η κοινωνική αλληλεπίδραση έχει καθιερώσει μία μεγάλη ποικιλία αξιών, κοινωνικών θεσμών, και διαδικασιών, οι οποίες σχηματίζουν τα θεμέλια μίας κοινωνίας.

Βέβαια ο άνθρωπος είναι και το μόνο πλάσμα που θα μπορούσε να μεταμορφωθεί στα παρακάτω που θα δείτε…

84846620 84846618 84846617 84846616 84846615 84846614 84846613 84846612 84846611 84846610 84846603 84846604 84846605

PUBLISHED by catsmob.com

PUBLISHED by catsmob.com

84846609 84846602 84846601 84846600 84846599 84846598 84846592 84846593 84846594 84846596 84846597 84846591 84846588 84846585 84846587 84846586 84846584 84846583 84846582 84846581