22 φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η Δημοκρατίας της Τσεχίας είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στη Ευρώπη

3 Οκτωβρίου, 2015 9:52 ΠΜ
More videos

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που δεν βρέχεται από θάλασσα και έγινε χωριστό κράτος το 1993 μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο χώρες.

Οι σημαντικότεροι τομείς της τσεχικής οικονομίας το 2014 ήταν η βιομηχανία (32,6 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,9 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,9 %).

Η Τσεχική Δημοκρατία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία.

Το τσεχικό τοπίο είναι αρκετά ποικίλο. Η Βοημία στη δύση αποτελείται από μια λεκάνη, που στραγγίζεται από τους ποταμούς Έλβα και Μολδάβα (τσέχικα Vltava), που περιβάλλονται από συνήθως χαμηλά βουνά όπως οι οροσειρές Sudeten και Krkonoše, όπου βρίσκεται και το υψηλότερο σημείο της χώρας, η κορυφή Sněžka στα 1.602 μέτρα.

Η Μοραβία, το ανατολικό μέρος, είναι επίσης αρκετά λοφώδης και στραγγίζεται κυρίως από τον ποταμό Μοράβα, αλλά περιέχει και την πηγή του ποταμού Όντερ.

Τα νερά των ποταμών της Τσεχίας, ηπειρωτικής χώρας, χύνονται σε τρεις διαφορετικές θάλασσες: τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα. Το τοπικό κλίμα είναι εύκρατο ηπειρωτικό με σχετικά θερμά καλοκαίρια και κρύους, νεφελώδεις χειμώνες με χιόνι.