Τι κοιτάζει ο εργοδότης στο βιογραφικό σας;

27 Δεκεμβρίου, 2014 1:28 ΠΜ
More videos

Το TheLadders έκανε ένα πείραμα για να «καταγράψει και να αναλύσει σε ποιά κομμάτια και για πόση ώρα εστιάζουν οι άνθρωποι όταν τους δίνεται μια τέτοια πληροφορία».

Χρησιμοποίησε την τεχνική «eye tracking», δηλαδή παρακολούθησαν τα μάτια 30 εργοδοτών και εξέταζαν τις κινήσεις που έκαναν σε ένα διάστημα 10 εβδομάδων.

Στο σύντομο διάστημα που αφιερώνεται στο βιογραφικό σας, οι εργοδότες παρατηρούν τα εξής:

-Όνομα

-Τρέχον επάγγελμα και εταιρεία στην οποία εργάζεστε

-Τρέχουσα θέση και ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης

-Προηγούμενο επάγγελμα και εταιρεία

– Προηγούμενη θέση και ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης

-Εκπαίδευση

Πηγή

Ακολουθήστε μας στο facebook: