Τα καλύτερα και τα χειρότερα συστήματα υγείας των 11 πιο πλούσιων χωρών!

2 Αυγούστου, 2014 8:09 ΜΜ
More videos

 

Οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι οι πιο ακριβές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης είναι συνήθως και οι καλύτερες. Αλλά σύμφωνα με μια έκθεση του 2014 από το “The Commonwealth Fund” (CWF), η οποία έχει μελετήσει τα συστήματα υγείας σε πάνω από 10 πλούσιες χώρες, φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των εξόδων και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Στην έρευνα αυτή μετρήθηκαν δείκτες όπως ο αριθμός των ασθενών, των γιατρών και οι ιατρικές πρακτικές σε κάθε χώρα.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έκθεση κατατάσσει κάθε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, την πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα, την ισότητα και τους δείκτες υγείας των ασθενών.

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες με γενικά χαμηλό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έχουν εξαιρετικά χαμηλό βαθμό σε διεθνή κλίμακα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς είναι ότι εξαιρετικά πλούσιες ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν πάντα την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, αναφέρεται στο therichest.com.

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε καμία χώρα δεν είναι τέλειο. Η κατάταξη του CWF ξεκινά από το καλύτερο – το Ηνωμένο Βασίλειο – μέχρι το χειρότερο:

1. Ηνωμένο Βασίλειο

United-Kingdom-via-wikipedia.org

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει την πρώτη θέση ως το καλύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των πλούσιων εθνών. Το βρετανικό ΕΣΥ επι χορηγείται καθολικά από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS), και έτσι δεν υπάρχουν άμεσες δαπάνες για τους ασθενείς. Σύμφωνα με την έκθεση CWF, κερδίζει τον υψηλότερο βαθμό στην αποδοτικότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών. Έχει την πρώτη θέση σε ότι αφορά τη συντονισμένη φροντίδα.

2. Ελβετία

Switzerland-www.egm .nl

Η Ελβετία σχεδόν ισοβαθμεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και στο σύστημα υγείας της χώρας έχουν πρόσβαση όλοι ανεξάρτητα από την οικονομική τους επιφάνεια, ενώ η πρόσβαση είναι εύκολη τόσο για τα έκτακτα όσο και για τα τακτικά περιστατικά.

Η Ελβετία συχνά βάζει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ασθενούς στην πρώτη γραμμή της πολιτικής υγείας. Οι ασθενείς είναι γενικά ευχαριστημένοι με την υγειονομική περίθαλψη της Ελβετίας, και αναφέρουν ότι συνήθως λαμβάνουν σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες από ειδικούς.

3. Σουηδία

Sweden-www.architecturelist.com

Η Σουηδία κατατάσσεται πολύ ψηλά σε ορισμένες κατηγορίες (και υποκατηγορίες), όπως ορίζεται από το CWF, αλλά χαμηλή σε άλλους. Για την απόδοση των υπηρεσιών και τους δείκτες υγείας, κατατάσσεται δεύτερη και πρώτη, αντίστοιχα. Ωστόσο, για τη λήψη συντονισμένων μέτρων φροντίδας (όπως follow-up και πρόληψη των επιπλοκών), η Σουηδία κατατάσσεται τελευταία.

4. Αυστραλία

Australia-wikipedia.org

Όπως κάθε χώρα σε αυτή τη λίστα, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και η η Αυστραλία έχει ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Στην Αυστραλία, οι χρόνιοι ασθενείς έχουν πολύ καλές υπηρεσίες υγείας.

Σε γενικές γραμμές, όλοι οι δείκτες που μετρήθηκαν στην έρευνα είναι στο μέσο όρο.

5. Γερμανία

Germany-www.hdrinc.com

Η Γερμανία παρέχει καθολική κάλυψη υγείας με λίγο κόστος , ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παροχή υπηρεσιών. Η Γερμανία κατατάσσεται επίσης στην τελευταία θέση μεταξύ Σουηδίας για την καλύτερη δυνατή συντονισμένη φροντίδα.

6. Ολλανδία

Netherlands-www.egm .nl

Στην Ολλανδία οι πολίτες έχουν γρήγορη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός καθολικού συστήματος.. Η Ολλανδία κατέχει υψηλή θέση στην αποστολή και λήψη ιατρικών ειδοποιήσεων προς τους ασθενείς, και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος για τους ασθενείς.

7. Νέα Ζηλανδία

New-Zealand-theglobalindian.co .nz

Το σύστημα υγείας της Νέας Ζηλανδίας ήταν ουσιαστικά δημόσιο εδώ και δεκαετίες, αλλά, τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχει συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιλογές υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη της CFW, σε σημαντικό ποσοστό οι πολίτες Νέας Ζηλανδίας ανέφεραν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά των ιατρικών λαθών. Σε σύγκριση με τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν πρόβλημα στην πρόσβαση και την περίθαλψη με βάση την κοινωνική τους τάξη και το επίπεδο του εισοδήματος.

8. Νορβηγία

Noward-wikipedia.org

Η Νορβηγία κατατάσσεται τελευταία στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης σε ότι αφορά την αποτελεσματική, ασφαλή και συντονισμένη φροντίδα των ασθενών. Επιπλέον, οι ασθενείς στη Νορβηγία αναφέρουν τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών ιατρικών λαθών. Η Νορβηγία κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων στην αποτελεσματική και σαφή επικοινωνία μεταξύ των γιατρών, των υπεύθυνων των νοσοκομείων και των ασθενών.

9. Γαλλία

France-www.operationsabroadworldwide.co .uk

Η Γαλλία κατατάσσεται μαζί με τη Νορβηγία στο πόσο καλά επικοινωνούν με τους ασθενείς οι γιατροί, τόσο σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Επίσης, τα γαλλικά νοσοκομεία κατατάσσονται πολύ χαμηλά σε ότι αφορά το σεβασμό των επιλογών και των προτιμήσεων των ασθενών, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους ασθενείς να λαμβάνουν τη θεραπεία ή τη φροντίδα που τους ταιριάζει καλύτερα.

10. Καναδάς

Canada-wikipedia.org

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά, χαρακτηρίζεται από μεγάλες λίστες αναμονής, μέχρι και για την έκδοση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες για το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης.

11. ΗΠΑ

United-States-hospitalmaponline.usdnsshop.com

Η χαμηλότερη κατάταξη ανήκει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την CWF. Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και το σύστημα είναι από τα πιο ακριβά στον κόσμο. Οι ΗΠΑ έχουν το χαμηλότερο βαθμό σχεδόν σε όλους τους δείκτες των υπηρεσιών και ειδικά στη δίκαιη και ίση μεταχείριση των ασθενών. Σύμφωνα με την CWF, ο ισχυρισμός ότι οι ΗΠΑ έχουν την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στον κόσμο “απλά δεν είναι αλήθεια”.

Πηγή

Ακολουθήστε μας στο facebook: