Οπωσδήποτε οι αλλαγές καθώς μεγαλώνει κάποιος και παγιώνεται η προσωπικότητά του, γίνονται δύσκολα, αλλά ζωή χωρίς αλλαγές δεν είναι ζωή Ο ψυχοθεραπευτής Πατήρ Φιλόθεος Φάρος, […]

Δείτε περισσότερα