Το να έχει κανείς λευκό ποινικό μητρώο θεωρείται καλό για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό θα τους βοηθήσει να βρουν ευκολότερα δουλειά και φυσικά την αγάπη […]

Δείτε περισσότερα