Οι 20 πιο ακριβές φωτογραφίες όλων των εποχών

13 Δεκεμβρίου, 2014 12:15 ΠΜ
More videos

20. Peter Lik “One” (2010) $1,000,000

19. Andreas Gursky “Kuwait, Stock Exchange II” (2008) $1,014,354

18. Thomas Struth “Pantheon, Rome” (1990/1992 Print) $1,049,000

17. Edward Weston “Nautilus” (1927) $1,105,00016. Richard Avedon “Dovima with Elephants” (1955) $1,151,976

15. Richard Prince “Untitled (Cowboy) (1989) $1,248,000


14. Alfred Stieglitz “Georgia O’Keeffe Nude” (1919) $1,360,000

13. Alfred Stieglitz “Georgia O’Keeffe (Hands)” (1919) $1,470,000

12. Edward Weston “Nude” (1925) $1,600,000

11. Dmitry Medvedev “Tobolsk Kremlin” (2009) $1,750,000

10. Unknown “Billy The Kid (Fort Sumner, New Mexico)” (1879-80) $2,300,000

9. Andreas Gursky “Chicago Board of Trade” (1997) $2,355,597

8. Cindy Sherman “Untitled #153” (1985) $2,700,000

7. Edward Steichen “The Pond-Moonlight” (1904) $2,928,000

6. Andreas Gursky “Chicago Board of Trade III” (1997) $3,298,755

5. Andreas Gursky “99 Cent II Diptychon” (2001) $3,346,456

4. Jeff Wall “Dead Troops Talk” (1992) $3,666,500


3. Cindy Sherman “Untitled #96” (1981) $3,890,500


2. Andreas Gursky “Rhein II” (1999) $4,338,500

1. Peter Lik “Phantom” (1999) $6,500,000

Πηγή: Mashable.com

Ακολουθήστε μας στο facebook: